Despre RugăciuneBună dimineața fraților în Hristos, 

M-am gândit ca în această dimineață de sâmbătă, înainte de plecare la activitățile prin care îl slujim pe Dumnezeul nostru și întreaga administrație în care ne-a inclus, pe fiecare la locul lui sub bolta acestui cer,  să vă pun la dispoziție puțin din scrierile Sfântului Cuviosului Siluan Athonitul. 

Unii dintre noi s-au trezit de mult și au plecat deja, și, cum am devenit obișnuiți să accesăm dispozitivele portabile, cred că este bine, ca atunci când vor avea puțin timp pentru citirea noutăților să aibă posibilitatea să vadă ceea ce oamenii caută. 

Știu că acum apare în adâncul sufletului întrebarea sau chiar dezacordul cu susținea mea că toți oameni urmăresc aceleași lucruri sau că nu sunt conștienți ce exact urmăresc. 

În realitate toți oameni sunt foarte asemănători în ființa lor, sunt oameni, și urmăresc ceea ce caută firea umană creată de Dumnezeu și supusă nevoilor actuale.

Prin urmare unii  urmăresc știrile convinși că sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în lume, pe când în lume se petrec tot timpul aceleași lucruri doar ca se schimbă personajele, locurile, actori, regizorii etc.   

Dar altceva este dacă creștinul citește câteva rânduri despre rugăciune de la oameni care au ajuns la îndumnezeire. Aceste știri sunt permanent noi, actuale și au o utilitate maximă în viața cotidiană. 

Să-l lăsăm pe Sfântul Siluan prietenul și duhovnicul nostru să ne vorbească prin scrierile sale.

 Omule, învaţă smerenia lui Hristos şi Domnul îţi va da să guşti dulceaţa rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturiseşte-te cu sinceritate, şi rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conştiinţă stăpânirilor rânduite, fii mulţumit de toate şi atunci inima ta se va curaţi de gândurile deşarte. Adu-ţi aminte că Domnul te vede şi teme-te să nu întristezi cum­va pe fratele tău; nu-1 judeca şi nu-1 dispreţui nici măcar cu o privire, şi Duhul Sfânt te va iubi şi te va ajuta El însuşi întru toate.

Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă îşi iubeşte copilul şi-i este milă de el, tot aşa şi Duhului Sfânt îi este milă de noi, ne iartă, ne vindecă, ne povăţuieşte şi ne bucură; Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. 

Cine iubeşte pe vrăjmaşi va cunoaşte degrabă pe Dom­nul prin Duhul Sfânt, dar despre cel ce nu-i iubeşte, nu vreau să scriu, ci îl plâng, căci se chinuie pe sine însuşi şi pe alţii şi nu cunoaşte pe Domnul. 

Sufletul care iubeşte pe Domnul nu poate să nu se roa­ge, căci este atras spre El prin harul pe care 1-a cunoscut în rugăciune.

Pentru rugăciune ne sunt date bisericile; în biserici slujbele se săvârşesc după cărţi. Dacă biserica şi cărţile nu le ai totdeauna cu tine, rugăciunea lăuntrică însă e oricând şi oriunde cu tine. în biserici se săvârşesc dumnezeieştile slujbe şi viază Duhul Sfânt, dar cea mai bună biserică a lui Dumnezeu e sufletul, şi pentru cine se roagă în sufletul său, pentru acela lumea întreagă se face biserică; dar aceasta nu este pentru toţi.
Lasă un răspuns