Sfântul Preacuviosul Justin Theologul

                                     Biserica Ortodoxă și ecumenismul 


Pentru ce sîntem toți credincioșii un singur trup în Biserică? Pentru ca să trăim prin cea una, sfîntă și sobornicească viață a Bisericii, prin sfînta și soborniceasca credință a Bisericii, prin sfîntul și sobornicescul suflet al Bisericii, prin sfînta și soborniceasca conștiință a Bisericii, prin sfînta și soborniceasca minte a Bisericii, prin sfînta și soborniceasca voință a Bisericii. și astfel să ne fie totul de obște și sobornicesc: și credința, și dragostea, și dreptatea, și rugăciunea, și postul, și adevărul, și mîhnirea, și bucuria, și suferința, și mîntuirea, și în- dumnezeirea, și în-dumnezeu-omenirea, și nemurirea, și veșnicia, și fericirea. Iar prin toate acestea ne cîrmuiește și ne călăuzește, ne îndreptează și ne unește harul Duhului Sfînt. Nu sîntem ai noștri, ținem cu totul de Biserică, și în primul rînd de sufletul Bisericii – Duhul Sfînt. Simțămîntul acesta este simțămîntul evanghelic de căpetenie și necurmat al oricărui mădular adevărat al Bisericii. Nimeni nu le are pe toate în Biserică, ci fiecare atîta cît i-a hotărît Duhul Sfînt potrivit cu locul lui în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii și după măsura credinței lui.http://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/Sf.-Iustin-Popovici-Biserica-Ortodoxa-si-Ecumenismul.pdf

Lasă un răspuns