Sfântul Cuvios Justin Theologul

Imagini pentru manastirea celie

Simțămîntul acestei sobornicități, simțămîntul a-tot-răspunderii personale, este o trăsătură deosebitoare a fiecărui creștin. Creștinul știe: cînd cade, îi trage după sine și pe alții; cînd se ridică, îi ridică împreună cu sine și pe alții. Viața lui nu este doar a lui, ci este întrețesută cu viața celorlalți frați după credință, fiindcă toți alcătuim trupul cel unul al Bisericii. Iar în Biserică noi avem toate de obște: și pe Dumnezeu, și sfințenia, și sufletul, și conștiința, și inima. Prin rugăciune și har, fiecare este în toți și toți în fiecare. Cine știe cît datorează fiecare dintre noi Sfinților lui Dumnezeu și rugăciunilor lor: însuși sufletul lui, și însăși credința lui, și însăși mîntuirea lui! Ești mădular al Bisericii? Asta înseamnă: ești legat organic cu Sfinții Apostoli, și cu Mucenicii, și cu Mărturisitorii și cu toate Puterile îngerești din ceruri. Dragostea sfintei sobornicități unește în Biserică, unește dumnezeiesc-omenește între ele mădularele Bisericii. și toate împreună, și fiecare dintre ele, trăiesc prin viața sobornicească a Bisericii. Iar această dragoste sfîntă a sobornicității atîrnă de credința lor în Hristos și de viața lor în Hristos. De aceea și binevestește de Dumnezeu înțelepțitul Apostol creștinilor: Deci, precum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să viețuiți într-Însul (Coloseni 2:6). Adică: Nimic să nu schimbați în Domnul Hristos și nici să nu-I adăugați nimic; așa cum este, El este atît Dumnezeiește, cît și omenește, a-tot- desăvîrșit. Noi, Apostolii, un astfel de Domn Hristos, Dumnezeu-Om, v-am propovăduit și v-am predanisit; și voi așa L-ați primit. și așa în El să viețuiți.

Lasă un răspuns