Spiritual life

Sfântul Cuvios Justin TheologulDin cartea Sfâtului  „Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

În El să viețuiți! Aceasta este porunca poruncilor. Să viețuiți nuadaptîndu-L pe El la voi, ci adaptîndu-vă pe voi la El; nu schimbîndu-L pe Eldupă asemănarea voastră, ci schimbîndu-vă pe voi înșivă după asemănarea Lui; nurezidindu-L pe El după chipul vostru, ci rezidindu-vă pe voi înșivă după chipulLui. Numai trufașii de eretici și nebunii nimicitori de suflete rezidesc, facaltul, schimbă pe Dumnezeu-Omul Hristos după poftele și socotințele lor. Deaici, atîția „hristoși mincinoși” în lume și atîția creștinimincinoși. Iar adevăratul Domn Hristos, întru plinirea istoricității șirealității Sale evanghelice Dumnezeu- omenești, este întreg în trupul Lui celDumnezeu-omenesc, Biserica Ortodoxă; precum în vremea Apostolilor, așa șiastăzi, așa și în veci. Viața Lui Dumnezeu- omenească se prelungește prinDumnezeu-omenescul trup al Bisericii în toate veacurile și în toată veșnicia.Viețuind în Biserică, noi viețuim „în El”, precum și porunceștepurtătorul de Hristos Apostol. Iar în cea mai deplină măsură trăiesc astfelSfinții. Ei păstrează chipul Dumnezeu-omenesc al lui Hristos în minunata luia-tot-facere de viață, a-tot-adevăr, a-tot-frumusețe și neschimbare. Totodată,Sfinții cei după chipul lui Hristos ai Mîntuitorului păstrează în Dumnezeiesc-omeneasca sa desăvîrșire și neschimbare și scopul Dumnezeu-omenesc al ființeiși vieții omenești, cel hotărît de Dumnezeu-Omul Domnul Hristos și cu putințăde înfăptuit numai în trupul Lui Dumnezeu-omenesc. Dimpotrivă, orice schimbare,micșorare, simplificare, reducere și antropomorfizare a scopului creștin ducede rîpă creștinismul, îl lipsește de sarea lui, îl face pămîntesc, îl prefaceîntr-o obișnuită religie omenească ofticoasă, într-o filosofie umanistăofticoasă, într-o etică umanistă ofticoasă, într-o știință umanistă ofticoasă,într-o creație umanistă ofticoasă, într-o societate umanistă ofticoasă.

3 Comments

Lasă un răspuns