Două rugăciuni de seară – frumoase la timpul lor


Privire spre Jerusalem – o poza primită recent de la persoană care se gândește să intre într-una din mănăstirile din Ierusalim. 


Sunt de părere că „există un timp liturgic” și că toate slujbele pe care le aducem lui Dumnezeu în cultul divin ar fi indicat să le aducem „la timpul potrivit”. Dacă neglijăm acest adevăr din cauze organizatorice, instituționale, sau ale forței fizice, pierdem din importanța și harul slujbelor: că altceva este să spui pe ora 16.00-18.00 următoarea rugăciune și altceva este să o zici pe la ora 21.00-22.00 când din seară a mai rămas puțin. 

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Bine ești cuvântat Stăpâne, înteleptește-mă cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Și încă o rugăciune a lui Vasile cel Mare și Sfânt


Bine ești cuvântat, Stăpâne atotțiitorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai stralucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții; ascultă rugăciunea noastră și a tot poporul Tău și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocrotește-ne cu sfinții Tăi îngeri. Întrarmează-ne cu armele dreptății Tale. Îngrădește-ne cu adevărul Tău. Păzește-ne cu puterea Ta. Mântuiește-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește și această seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre desăvârșit, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală și fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, cară Ți-au plăcut din veac. Amin

Lasă un răspuns