• Spiritual life

  Pomenirea Sfîntului Prooroc Naum (1_decembrie)

  Vieţile Sfinţilor pe luna decembrie Sfîntul Prooroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminţia lui Simeon. Acesta, după Sfîntul Prooroc Iona, a proorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă şi cu foc; lucru care s-a şi făcut. Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puţină vreme prin propoveduirea lui Iona, văzînd că nu s-a împlinit asupra lor proorocirea acestuia, iarăşi s-au întors la faptele lor cele rele dintîi şi iarăşi au pornit spre mînie îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Deci i-au ajuns pe ei această pierdere în chipul următor: era lîngă Ninive un iezer mare de apă, care înconjura cetatea,…

 • Spiritual life

  Viaţa Sfîntului Apostol Andrei, cel întîi chemat (30_noiembrie)

         Datori sîntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dînsul, acum se roagă de-a pururea pentru mîntuirea şi ocrotirea noastră. Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvîrşi pomenirea lor cu bucurie, cu osîrdie şi cu evlavie; iar zilele lor de pomenire se cuvine a le prăznui…

 • Spiritual life

  Viaţa şi pătimirea Cuviosului Părintelui nostru Ştefan cel Nou, făcătorul de minuni (28_noiembrie)

           Este un lucru drept şi tuturor creştinilor bine primit – după dumnezeiescul glas al lui Pavel, marele propovăduitor -, a ne împărtăşi de pomenirea sfinţilor, precum zice şi acel vers al lui David: Pomenirea drepţilor cu laude şi celor drepţi li se cuvine laudă. Nu numai atît, dar este cuvios lucru şi dorit a avea pururea întru pomenire nevoinţele şi isprăvile sfinţilor, cele cu vitejie făcute. Tot aşa este cuvios şi drept lucru a scrie în cărţi faptele lor, pentru că prin vedere şi prin auzire ne suim către fapta bună şi către dumnezeiasca rîvnă, în care se împlineşte acea Scriptură ce zice: Arată-mi faţa Ta…

 • Spiritual life

  Gheron Iosif Isihastul

  Daca iubesti pe Dumnezeu, atunci si pe aproapele tau sa-l iubesti ca pe tine insuti Capitolul 80 Cand incepe sa arda aceasta iubire, fiul meu drag, atunci trecem la cea de a doua porunca a lui Dumnezeu. Daca Il iubesti pe Dumnezeu, atunci si pe aproapele tau sa-l iubesti ca pe tine insuti. Asculta ce spune Domnul, fiul meu : cand tu insetezi sa fii de folos fratelui tau si il cauti sa-i spui ceea ce stii, cu multa dorinta de a-l ajuta, aceasta este iubire pentru aproapele; atunci iubesti pe fratele tau ca pe tine insuti. Si ceea ce imi scrii ca iti provoaca bucurie desfatare in inima este…

 • Spiritual life

  Cuviosul Părintele nostru Grigorie Sinaitul (27_noiembrie)

           A dori frumoase cuvîntări şi a învrednici de laude pe bărbaţii cei buni, a împleti pentru dînşii cununi şi scopurile lor a le lăuda, a le mări şi, pe cît ne este puterea, a le povesti, este lucru folositor şi pricinuitor de bucurie. Cum cele lumeşti şi vremelnice, ce sînt ca un fum, cum laudele le vedem risipindu-se ca şi para focului, după ce materia se arde, aşa sînt şi laudele şi cinstirile pentru unii ca aceştia, care prea degrabă se duc împreună cu cei ce uneltesc cele deşarte, iar pomenirea lor, după cuvintele Scripturii, piere cu sunet. Dar viaţa celor ce au petrecut după Dumnezeu…

 • Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părinte nostru Iosif ‘Sihastrul

             Capitolul 79            Un val de bucurie mi-a umplut sufletul, fiul meu, citind frumoasele tale cuvinte desprecum ai fost cercetat de harul lui Dumnezeu Cel Binecuvantat.Acum, dragul meu, am inceput iarasi sa ma fac bine. Patruzeci de zile nu am mancatnimic. De trei ori au stat cu mine toata noaptea, crezand ca am sa mor, dar se vede canu a venit ceasul. Toti stateau in jurul meu si plangeau fara oprire; ma slujeau ca niste ingeri ai lui Dumnezeu. Acum am inceput iarasi sa scriu, sa raspund celor care imi scriusi asteapta.Imi scrii, dragul meu, despre harul pe care l-ai simtit…

 • Spiritual life

  Pătimirea Sfîntului Marelui Mucenic Iacob Persul (27_noiembrie)

         Sfîntul Mucenic Iacob era din ţara perşilor din cetatea ce se chema Elani, născut din părinţi creştini şi crescut cu bună credinţă. Acesta şi-a luat de soţie o femeie creştină şi vieţuia în multă bogăţie şi cinste pentru că era iubit de împăratul perşilor, anume Isdegherd. Şi a fost rînduit de dînsul mai mare în palatele împărăteşti. Dar i s-a întîmplat să se înşele cu facerile de bine cele multe şi cu cinstirile împărăteşti şi a cădea din credinţă, încît a adus jertfă idolilor şi s-a închinat lor împreună cu împăratul. Auzind despre aceasta maica sa şi femeia lui, au făcut o scrisoare către dînsul şi i-au…

 • Spiritual life

  Viaţa şi pătimirea Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina, fecioara cea preaînţeleaptă (25_noiembrie)

         Pe vremea păgînului împărat Maximin se afla în cetatea Alexandriei o fecioară cu numele Ecaterina, fiica lui Consta, care fusese mai înainte împărat. Ea, fiind de optsprezece ani, era foarte frumoasă, de statură înaltă şi foarte înţeleaptă. Căci învăţase tot meşteşugul cărţii elineşti şi se deprinsese cu înţelepciunea tuturor făcătorilor de cărţi, celor de demult, a lui Homer, a lui Virgiliu, Aristotel, Platon şi ale celorlalţi. Dar nu numai ale filosofilor, ci şi cărţile doctorilor le-a deprins bine, ale lui Asclipie, ale lui Hipocrat, Galin şi, în scurt, tot meşteşugul ritoricesc şi silogistic a învăţat, încît toţi se mirau de înţelepciunea ei. De aceea mulţi din domnii…

 • Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Despre smerenie          Chiar dacă Domnul l-ar înălţa la cer în fiecare zi şii-ar arăta toată slava cerească în care se află El, şiiubirea serafimilor, a heruvimilor şi a tuturor sfinţilor, chiar şiatunci, învăţat de experienţă, sufletul smerit va spune: „Tu,Doamne, îmi arăţi slava Ta pentru că iubeşti zidirea Ta;mie însă dă-mi mai degrabă plâns şi puterea de a-Ţi mulţumi.Ţie Ţi se cuvine slavă în cer şi pe pământ, mie însă mise cuvine să plâng pentru păcatele mele”. Altfel nu veipăzi harul Duhului Sfânt pe care ţi-l dă Domnul după milaSa. Domnului i s-a făcut mare milă de mine şi mi-a dat să înţeleg că trebuie să plâng toată viaţa. Aceasta este ca­lea Domnului. Şi…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin cel Nou – Theologul

         Întrucît Hristos este întreg în Biserică, și întreaga Biserică în El, ea e slăvită, sfîntă și fără de pată (Efeseni 5:27). Ca să o facă astfel, El a adus în ea, a întrupat în ea, ca în trupul Său, toată Persoana Sa Dumnezeu-omenească, toată viața Sa Dumnezeu-omenească și toată nevoința Sa Dumnezeu-omenească. În cea mai curată formă a sa, Biserica e pe de-a-ntregul El, Dumnezeu-Omul Hristos, prelungit în toate veacurile și în toată veșnicia. Ca atare, Biserica nu are pată, sau zbîrcituri, sau altceva de felul acesta (Efeseni 5:27). Cu adevărat, ce neajuns are ea? Pentru ce ar putea fi mustrată? Oare nu curăță ea de toate…

 • Spiritual life

  Cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul, ale cărui moaşte se află la Mănăstirea Bistriţa-Vîlcea (20_noiembrie)

  Acesta s-a născut într-una din cetăţile Decapoliei, care se numeşte Irinopolis. Tatăl lui se numea Serghie şi era robit de patimile trupului, încît pentru mîntuirea lui nicidecum nu purta de grijă. Pe maica sa o chema Maria şi era binecredincioasă, iubitoare de Dumnezeu şi de fii, care, fiind rădăcină bună şi frumoasă stîlpare, a odrăslit pe acest mare Grigorie. Ajungînd la vîrsta de opt ani, Grigorie a fost dat la carte. După ce s-a nevoit vreme destulă şi a învăţat toate cîte i s-au părut că-i sînt de trebuinţă, alerga totdeauna la biserică cu multă evlavie şi toate cuvintele folositoare şi mîntuitoare de suflet, cîte le auzea, le împlinea şi…

 • Spiritual life

  „Și a murit strămoșul nostru Adam atunci când a neglijat ascultarea”

  PĂRINTELE EFREM KATUNAKIOTUL ”DESPRE ASCULTAREA DE DUHOVNIC” „Ascultarea de duhovnic este viaţa veşnică, scară cerească, suire grabnică, bogăţie de cununi, lucru îngeresc, lupta nepătimirii, suire şi călătorie la cer. Ascultarea împlineşte toate poruncile, pe toate le îndreaptă, pe toate le face şi le zideşte, iar pe suflet, în chip nevăzut şi neştiut, cu mare grijă îl îmbogăţeşte şi îl aşază în vistierie necontenit, ridicându-l spre Dumnezeu ca să stea înainte încununat şi înfrumuseţat în taină” – Sfântul Grigorie Sinaitul Părintele Efrem Katunakiotul este astăzi unul din cei mai apreciaţi duhovnici aghioriţi. În vârstă de aproape 80 de ani, a fost unul dintre ucenicii binecunoscutului gheron Iosif Isihastul. Dacă ceilalţi ucenici…

 • Spiritual life

  Hristos a Înviat!

  Cântarea 1: Irmos: Veniți, popoare, să cântăm…Stih: Inimă curată zidește întru mine, Dum­­nezeule, și duh drept înnoiește întru cele din­lăuntru ale mele. Pâine a vieții celei veșnice să-mi fie mie Trupul Tău cel sfânt, Milos­tive Doamne, și scump Sângele Tău, și tă­mă­duire durerilor celor de multe feluri. Stih: Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine, nevrednicul, să mănânc Trupul Tău cel preacurat și să beau Sângele Tău cel preascump, cu credință și cu dragoste. Slavă…, Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă îm­păr­­tășesc cu preacuratul Tău Trup și cu dumnezeiescul Tău…

 • Spiritual life

  Viaţa celui între sfinţi Părintele nostru Grigorie, Episcopul Neocezareei, făcătorul de minuni (17_noiembrie)

   Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie Sfîntul Grigorie s-a născut în slăvita şi marea cetate a Neocezareei din părinţi necredincioşi. Apoi, din copilărie rămînînd orfan, a fost dat la învăţături elineşti, unde, învăţînd, a început să priceapă înţelepciunea cea desăvîrşită, care este cunoştinţa adevăratului Dumnezeu; căci din făpturi cunoştea pe Făcătorul şi se sîrguia a-I bineplăcea Lui cu viaţă înţeleaptă. Auzind învăţătura Sfintei Evanghelii, îndată s-a făcut următor al ei. Apoi, luînd botezul, vieţuia întru desăvîrşirea Evangheliei, adică întru curăţenie şi neagoniseală, lepădînd toate deşertăciunile lumeşti şi părăsind plăcerile trupului, îşi păzea curăţenia fecioriei sale cu mare înfrînare, căci pînă la fericitul său sfîrşit n-a cunoscut păcat trupesc. Astfel, s-a păzit…

 • Spiritual life

  Despre smerenie

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul  Cel ce, asemenea mie, a pierdut harul, e bine să lupte curajos cu demonii. Cunoaşte că tu însuţi eşti vinovat: ai căzut în mândrie şi slavă deşartă, şi Domnul îţi dă săcunoşti cu milostivire ce înseamnă să fii în Duhul Sfânt şi ce înseamnă să fi în luptă cu demonii. Astfel sufletul în­vaţă prin experienţă vătămările mândriei şi fuge de slava deşartă, de laudele oamenilor şi de gânduri. Atunci sufle­tul începe să se vindece şi să înveţe să păstreze harul. Cum să înţelegem dacă sufletul e sănătos sau bolnav? Sufletul bolnav se mândreşte, dar sufletul sănătos iubeşte smere­nia, aşa cum 1-a învăţat Duhul Sfânt,…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuviosul Justin cel Nou Theologul

  Sfințenia purcede de la Cel sfînt, la fel ca luminarea de la lumină. Biserica, cuprinzînd în sine toate lumile, putea fi sfințită numai de către o astfel de ființă a-tot-sfîntă și a-tot-cuprinzătoare cum este Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos. Ca să o sfințească pe ea, El S-a dat pe Sine pentru ea, S-a dat pe Sine întreg pentru ea, S-a lăsat pe Sine întreg ei și pe Sine a întemeiat-o pe ea (Efeseni 5:25). Toată viața Dumnezeului-Om nu este nimic altceva decît mîntuire a lumii de păcat, de moarte și de diavol, prin facerea și păstrarea Bisericii în lume. El a umplut ființa Bisericii cu Sine, cu sfintele Sale puteri Dumnezeiești, și…

 • Spiritual life

  Viaţa şi pătimirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei (16_noiembrie)

  La începutul paginii Fiul lui Dumnezeu, Unul fără de păcat, Care a venit pe pămînt cu asemănare omenească să mîntuiască pe oamenii cei păcătoşi, trecînd prin Capernaum, a văzut un om şezînd la vamă care se chema Matei şi a zis către dînsul: Vino după Mine! Vameşul, auzind aceasta nu numai cu urechile trupeşti ci şi cu cele sufleteşti, îndată s-a sculat de la vamă şi, lăsînd toate, a urmat pe Hristos; apoi Domnul a intrat în casa lui, iar Matei i-a făcut ospăţ. Acolo s-au adunat la Matei vecinii lui, prietenii lui şi mulţi cunoscuţi, vameşi şi păcătoşi şi au şezut împreună cu Hristos şi cu ucenicii Lui. Deci s-a întîmplat…

 • Spiritual life

  Si fara sa te ostenesti prea mult ajungi la masuri mari

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Iosif din Isihie Capitolul 78 Mult m-am bucurat, copilul meu, pentru sanatatea ta si pentru toate lucrurile bune pe care le faci fratilor tai crestini. Este adevarat lucru ca atat cat omul alearga sa ajute pe ceilalti, tot atat prisoseste harul lui Hristos in el, pentru ca iubirea este porunca a lui Dumnezeu, prima si cea mai mare : „Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din tot sufletul tau si din toata inima ta.” Iar cea de a doua asemenea ei : ” si pe aproapele tau ca pe tine insuti.” In aceste doua porunci se cuprind legea si proorocii. ” Cat de mult inseteaza cineva…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Paisie de la mănăstirea Neamţ

         Unul dintre marii sfinţi care au trăit în România şi au transmis tradiţia monahală generaţiilor care au urmat după el.  Pe vremea Sfântului Paisie (Velicicovschiy) au fost cu el o mie de monahi la mănăstirile din România pe care le îndruma duhovniceşte. După plecare lui din această lume, ucenicii lui au dus lucrarea isihastă mai departe înfiinţând 110 mănăstiri în spaţiul ortodox româno-moldav, ukraineano-rus, şi numai Domnul ştie pănă unde s-au extins fii duhovniceşti ai sfântului lui Dumnezeu – ei sărăci, care nu aveau nimic decât rugaciunea lui Iisus şi ascultarea, şi care totuşi au îmbogăţit regiuni şi popoare.  Viaţa Sfântului aici 

 • Spiritual life

  Citeste Vietile Sfintilor si osteneste-te putin in timpul noptii

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Iosif Isihastul Capitolul 77 Mult m-a entuziasmat, draga mea, scrisoarea ta, bunul meu copil. Iti doresc sa gasesti cat mai curand izvorul de viata. Scrisorile tale imi arata ca nu esti departe de izvor. Harul ti-a deschis deja intrarea; merg fara sa te mai uiti inapoi; mai bate un pic prin rugaciunea deasa. Si va deschide nu izvorul, ci cascadele cerului si izvoarele adancului; sa se ude si sa creasca ceea ce simti si vrei acum. Adica iubirea pentru Hristos. Entuziasmul pe care il ai este harul lui Dumnezeu cel curatitor, care cu multa dragoste curateste pe om. Harul se prezinta in trei stari : prima…

 • Spiritual life

  Sfîntul Grigorie Palama (14_noiembrie)

  Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie         Sfîntul Grigorie Arhiepiscopul Tesalonicului, numit şi Palama, s-a născut în Constantinopol. A rămas orfan de tată încă de mic, dar sub îngrijirea mamei sale şi-a săvîrşit studiile şi a fost de mare folos mamei şi fraţilor săi, pe care-i ţinea din ostenelile sale. Văzînd deşertăciunea lumii acesteia, ia venit în gînd să se facă călugăr, îndemnînd şi pe mama şi fraţii săi la aceasta. Primind cu bucurie propunerea, mama sa a luat schima într-o mînăstire de maici, iar el şi cu fraţii săi s-a dus în Muntele Athos, unde punîndu-se în ascultarea unui cuvios Nicodim, s-a deprins cu toate rînduielile vieţii…

 • Spiritual life

  Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Filip (14_noiembrie)

  Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie Lîngă Marea Galileii era o cetate care se numea Betsaida, aproape de Horazin şi Capernaum. Iar Betsaida înseamnă în limba evreiască, „Casa Vînătorilor”, pentru că vieţuiau acolo vînători de peşte. În acea cetate s-au născut trei apostoli: Petru, Andrei şi Filip. Petru şi Andrei erau fraţi pescari şi se îndeletniceau cu vînarea peştelui, pînă ce au fost chemaţi de Hristos la apostolat. Iar Filip, în copilăria lui, a fost dat de părinţii săi la învăţătura de carte şi a ajuns iscusit în Sfînta Scriptură, înţelegînd bine toate proorociile despre Mesia Cel aşteptat, pe care citindu-le adeseori, se aprindea cu dragostea inimii pentru Iisus, pe Care…

 • Spiritual life

  Ai grija si teme-te, fugi de pacat

  Gheron Iosif Isihastul  Capitolul 76 Este viu Domnul Dumnezeu ! Esti foarte bine, dragul meu copil; de aceea te-a indragit Hristos. Semn ca te iubeste este dumnezeiescul har care te cerceteaza inca de cand erai copil si te povatuieste. Ai grija de tine, ca nu cumva prin putinul placerii celei amare sa amarasti atat pe Bunul Dumnezeu. Este pizma satanei, care uraste pe cel caruia Hristos ii deschide ochii sufletului. Trezeste-te deci, dragul meu copil, si ai grija de tine. Acela vede ceea ce tu nu vezi. Hristos, Cel Multmilostiv, incearca sa-ti deschida ochii sufletului. O, cat de bun este ! Iar cel viclean, care vede aceasta, incearca sa-ti inchida…

 • Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Despre smerenie Acum sunt puţini „stareţi” [„bătrâni iscusiţi”] caresă cunoască iubirea Domnului pentru noi şi să cunoascălup­ta cu vrăjmaşii şi că, pentru a-i birui, e nevoie desmerenia lui Hristos. Domnul iubeşte atât de mult pe om, încât îi dă darurile Sfântului Duh, dar până când sufletul se învaţă să păstreze harul, se chinuie mult. În primul an după ce am primit pe Duhul Sfânt, gân­deam: „Domnul mi-a iertat păcatele: harul dă mărturie de aceasta; de ce mai am nevoie?”. Dar nu trebuie să gândim aşa. Chiar dacă păcatele ne-au fost iertate, toată viaţa tre­buie să ne aducem aminte de ele şi să ne întristăm, ca să păzim zdrobirea [inimii]. N-am făcut aşa şi am încetat zdrobirea şi mult…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin cel Nou, Theologul

  Despre Biserică și despre ecumenism  Domnul Hristos este capul Bisericii, și numai ca atare este El și Mîntuitorul trupului Bisericii (Efeseni 5:23). În calitate de cap al Bisericii, Domnul Hristos dă neîncetat trupului Bisericii tot ce îi este de trebuință pentru viața Dumnezeu-omenească și mîntuirea tuturor mădularelor lui de păcat, de moarte și de diavol. Biserica este întotdeauna Biserica lui Hristos, este Biserică prin aceea că El e întotdeauna capul ei, iar ea este întotdeauna trupul Lui. În ea totul depinde de El: ea prin El trăiește, prin El există, prin El mîntuiește, prin El în-nemurește – ascultîndu-L în toate și slujindu-I cu toată ființa sa. În Biserică, Dumnezeu este…

 • Spiritual life

  Pune tu cei o suta de banuti ai tai ca sa pun eu cei o mie de galbeni ai mei

  Gheron Iosif Isihastul  Capitolul 75 Vasilica, binecuvantata mea fiica, doresc sa fii bine. Am primit scrisoarea ta cu spovedania si am citit tot ceea ce-mi scrii. Toate se iarta, Vasilica mea draga. Numai cele care nu sunt spovedite nu se iarta. Dar un singur lucru este necesar, ca pacatul sa nu se mai repete. Daca se repeta, atunci toate se prabusesc. Deci, un singur lucru iti cer : sa nu mai cazi in pacat si totul va fi bine. Dumnezeiestile Liturghii iti vor ajuta mult. Ori de cate ori poti iarasi sa faci, deoarece numai acestea scot sufletele din iad. Acum, deocamdata sa stai departe de Dumnezeiasca Impartasanie; astept sa-mi…

 • Spiritual life

  Sfinți

  Este interesant de observat ca zilele trecute am avut de sărbătorit mulți sfinți cunocuți: Sfântul Ioan cel Milostiv, Sfântul Mare Mucenic Mina, Sfântul Nectarie de Eghina, precum și toate Cereștile Puteri; iar în zilele care vin, urmează: Sfântul Ioan Gura-de-Aur Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamț, Sfântul Apostol Matei… Vă doresc bine de la Domnul Dumnezeu care împreună cu sfinții săi împărățește în prezent și în veac. 

 • Spiritual life

  Cu cat iubesti mai mult, cu atat esti iubit mai mult

  Capitolul 74  Sufletul meu dumnezeiesc si sfant, doresc sa fii bine. Harul lui Hristos sa te lumineze, sa te curateasca, sa te faca precum pe Sfanta Magdalena, a carei mana o avem aici la manastirea Simono-Petras. Este calda ca si cand ar fi vie si raspandeste mireasma de negrait. Atat har i-a dat Hristos. Mult m-am bucurat, copilul meu, pentru faptul ca ceri atat de mult sa te mantuiesti. De aceea sunt sigur ca Mirele sufletului tau nemuritor iti va darui din belsug harul Sau. Pe Preasfanta si dulcea Sa Maica sa o ai aparatoare si sa te rogi neincetat la aceasta. Serafimii fara asemanare mai marita; cea care este…