Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin cel Nou, Theologul

Despre Biserică și despre ecumenism 

Imagini pentru manastirea celie


Domnul Hristos este capul Bisericii, și numai ca atare este El și Mîntuitorul trupului Bisericii (Efeseni 5:23). În calitate de cap al Bisericii, Domnul Hristos dă neîncetat trupului Bisericii tot ce îi este de trebuință pentru viața Dumnezeu-omenească și mîntuirea tuturor mădularelor lui de păcat, de moarte și de diavol. Biserica este întotdeauna Biserica lui Hristos, este Biserică prin aceea că El e întotdeauna capul ei, iar ea este întotdeauna trupul Lui. În ea totul depinde de El: ea prin El trăiește, prin El există, prin El mîntuiește, prin El în-nemurește – ascultîndu-L în toate și slujindu-I cu toată ființa sa. În Biserică, Dumnezeu este totul și toate pentru om. Biserica este cea mai desăvîrșită organizație, pentru că este cel mai desăvîrșit organism: organism Dumnezeu- omenesc. În ea, Dumnezeu și omul sînt uniți într-un singur organism Dumnezeu-omenesc duhovnicesc-haric: Dumnezeu trăiește în om și prin om, și omul trăiește în Dumnezeu și prin Dumnezeu; omul se supune întru toate de bună voie lui Dumnezeu, se desăvîrșește prin Dumnezeu, crește cu creșterea lui Dumnezeu întru bărbat desăvîrșit, după măsura vîrstei plinirii lui Hristos (Coloseni2:19; Efeseni 4:13), însă nu încetează a fi om; toate acestea sesăvîrșesc și au loc în duhul simbiozei Dumnezeu-omenești, al împreună-viețuirii Dumnezeu-omenești, al împreună-lucrării Dumnezeu-omenești, al dreptei- cumpăniri și plinirii Dumnezeu-omenești. Drept aceea, Biserica este singura comunitate adevărată și reală, singura societate adevărată și desăvîrșită; în ea, și individul se desăvîrșește prin societate, și societatea prin individ; atît unul, cît și cealaltă, dobîndesc putere pentru o asemenea nevoință de la minunatul Domn Hristos, Care este totodată și capul societății luată ca întreg, și capul fiecărui individ luat ca persoană. Ca atare, în afara Bisericii nu poate să existe nici societate adevărată și nici persoană adevărată.
Sursa: Cartea Sfântului Iustin ,,Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns