Zi: 15 noiembrie 2018

Viaţa şi pătimirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei (16_noiembrie) Spiritual life

Viaţa şi pătimirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei (16_noiembrie)

La începutul paginii Fiul lui Dumnezeu, Unul fără de păcat, Care a venit pe pămînt cu asemănare omenească să mîntuiască pe oamenii cei păcătoşi, trecînd prin Capernaum, a văzut un om şezînd la vamă care se chema Matei şi a zis către dînsul: Vino după Mine! Vameşul, auzind aceasta nu numai cu urechile trupeşti ci şi cu cele sufleteşti, îndată s-a…