Zi: 18 noiembrie 2018

„Și a murit strămoșul nostru Adam atunci când a neglijat ascultarea” Spiritual life

„Și a murit strămoșul nostru Adam atunci când a neglijat ascultarea”

PĂRINTELE EFREM KATUNAKIOTUL ”DESPRE ASCULTAREA DE DUHOVNIC” „Ascultarea de duhovnic este viaţa veşnică, scară cerească, suire grabnică, bogăţie de cununi, lucru îngeresc, lupta nepătimirii, suire şi călătorie la cer. Ascultarea împlineşte toate poruncile, pe toate le îndreaptă, pe toate le face şi le zideşte, iar pe suflet, în chip nevăzut şi neştiut, cu mare grijă îl îmbogăţeşte şi îl…
Hristos a Înviat! Spiritual life

Hristos a Înviat!

Cântarea 1: Irmos: Veniți, popoare, să cântăm...Stih: Inimă curată zidește întru mine, Dum­­nezeule, și duh drept înnoiește întru cele din­lăuntru ale mele. Pâine a vieții celei veșnice să-mi fie mie Trupul Tău cel sfânt, Milos­tive Doamne, și scump Sângele Tău, și tă­mă­duire durerilor celor de multe feluri. Stih: Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel…