Zi: 30 noiembrie 2018

Pomenirea Sfîntului Prooroc Naum (1_decembrie) Spiritual life

Pomenirea Sfîntului Prooroc Naum (1_decembrie)

Vieţile Sfinţilor pe luna decembrie Sfîntul Prooroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminţia lui Simeon. Acesta, după Sfîntul Prooroc Iona, a proorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă şi cu foc; lucru care s-a şi făcut. Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puţină vreme prin propoveduirea lui…