• Spiritual life

  O întrebare în trecere

  Am văzut că în acest scurt timp de câteva luni s-au adăugat 254 urmăritori. Ceva la ce nu m-am așteptat și, cu toată sinceritatea, nici nu mi-am propus așa ceva. Blogul era creat cu o menire personală, cum aflam din titlul său el este pentru unii „ucenici”, adică care mă stiu personal și să întâlnes cu mine ca duhovnicul lor din când în când.  Din partea mea sunt bucuros și dispus să fiu prieten cu toți, însă ce este mai surprinzător este faptul că acești urmăritori sunt cu nume și adrese de mail englezești. Să presupunem că i-au atras fotografiile interesante și chipurile monahilor ortodocși.  Poate cu trecerea timpului prietenii…

 • Spiritual life

  Pătimirea Sfintei Muceniţe Lucia Fecioara (13_decembrie)

               Cînd se răspîndea prin toate părţile Siciliei cinstirea Sfintei muceniţe Agatia şi poporul Siracuzei venea de departe să se închine sfîntului ei mormînt, în cetatea Catanei, Lucia, fecioara cea lăudată a fost între siracuzeni cea mai de frunte la praznic împreună cu alţii şi cu maica sa Evtihia, care avea boala curgerii de sînge de patru ani, şi care nu se vindeca cu nici o doctorie de la doctori. Şi, săvîrşindu-se slujbele bisericeşti, se citea Evanghelia în care se pomeneşte de femeia căreia îi curgea sînge şi care, prin atingerea hainei lui Hristos s-a tămăduit. Lucia a zis mamei sale: „De crezi celor ce…

 • Spiritual life

  Viaţa celui între sfinţi Părintelui nostru Spiridon, Episcopul Trimitundei, de-minuni-făcătorul (12_decembrie)

          Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născîndu-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescînd, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmînd lui David în blîndeţe, lui Iacob în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini. Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu osîrdie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar averea sa o cheltuia spre odihna străinilor. În lume atît de mult a plăcut lui Dumnezeu, încît s-a învrednicit cu darul facerii…

 • Spiritual life

  Motiv

          Aș vrea să vă scriu mai des câte ceva din partea mea, fie și scurt dar care ne-ar ajuta în viața duhovnicească și slujirea noastră – a fiecăruia –  Domnului nostru Iisus Hristos, dar, din păcate, nu reușesc. Sunt prins cu totul de obligațiile zilnice în această perioadă, însă cu speranță că Domnul va binevoi și voi reveni. Deocamdată mă mulțumesc să vă trimit/amintesc de viețile sfinților și scrierile unor sfinți părinți.