• Spiritual life

    A lipsit timpul…

    As dori să vă scriu mai des, să scriu mai mult și mai de folos. Dar cred că și postarea din Viețile Sfinților ne ajută să înțelegem la ce ar trebui să meditam, cu ce și prin ce ar fi de dorit să fie mintea noastră preocupată – viața cerească, viața eternă, omul greșit fiind înțeles doar ca un simplu amărât pământean. La momentul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume și de atunci încoace toate au luat o nouă direcție – așa cum în Adam strămosul toți au murit tot așa în Iisus Hristos, noul om, Dumnezeu-Om, toți vor trăi, ne amintește unul dintre Apostoli.

  • Spiritual life

    Viaţa Sfîntului Xenofont, a soţiei lui, Maria, şi a fiilor lor, Ioan şi Arcadie (26_ianuarie)

    După Metafrast| Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarie Sfîntul Xenofont era unul din cei mai de frunte boieri ai Constantinopolului, bogat cu averile cele din afară, dar mai bogat cu cele dinăuntru, adică cu credinţa, binecuvîntarea şi cu paza cea osîrdnică a tuturor poruncilor lui Dumnezeu, slăvit pentru dregătoria şi neamul său bun, dar mai slăvit pentru obiceiurile şi pentru lucrurile cele bune; pentru că, pe cît era de înalt cu slava, pe atît era de smerit cu mintea, neînălţîndu-se cu inima, neîndoindu-se pentru vremelnica slavă a lumii acesteia, ci îşi ascundea lui comoară în cer, trimiţînd acolo înainte bogăţiile sale, prin mîinile săracilor. Apoi avea ca soţie pe Maria, următoare…