Zi: 26 ianuarie 2019

Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului (27_ianuarie) Spiritual life

Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului (27_ianuarie)

Iarăşi praznic strălucit şi pricinuitor de bucurie, iarăşi sărbătoare mult luminoasă a cuprins Biserica noastră, care pierde iarna mîhnirii şi gerul păcatului; iarăşi prăznuim pomenirea dascălului şi a părintelui celui cu gura de aur, a cărui vestire, ca şi a fericiţilor apostoli, a străbătut cu adevărat toate marginile lumii, şi a umplut toate cetăţile; ba chiar toate ţările s-au…