Zi: 27 ianuarie 2019

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Efrem Sirul (28_ianuarie) Spiritual life

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Efrem Sirul (28_ianuarie)

Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarie Minunatul Efrem a răsărit din pămîntul sirienilor. Şi fapta bună din pruncie alegînd-o, se silea de-a pururea a fugi de vorbirile cele vătămătoare ale celor de o vîrstă. El citea neîncetat, mai vîrtos sfintele cărţi, iar sîrguinţa, îndeletnicirea şi cugetarea întru acestea îi erau lui Efrem mai plăcute decît toată dulceaţa. Încît şi el…