Zi: 3 februarie 2019

Binecuvântările ÎnvieriiSoborul îngeresc s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei morți socotit fiind, și puterea morții surpând, Mântuitorule, și împreună cu Tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i.

Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecați, o ucenițelor? îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor: Vedeți voi groapa și înțelegeți, că Mântuitorul a înviat din mormânt.

Foarte de dimineață mironosițele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul și a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci Apostolilor spuneți învierea.

Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, plângeau; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: De ce socotiți pe Cel viu cu cei morți? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt.

Slavă

Închinămu-ne Tatălui și Fiului Acestuia și Duhului celui Sfânt, Sfintei Treimi întru o ființă, cu Serafimii grăind: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne.

Și acum

Pe Dătătorul de viață născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit; și bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit, și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceeași, Cel ce S-a întrupat din tine, Dumnezeu și om. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Împăratul și servitorul său
Un impărat avea un servitor care, în toate circumstanțele spunea întotdeauna: Regele meu, nu fi descurajat pentru că tot ce face Dumnezeu este perfect, nu greșește.
Într-o zi, au plecat la vânătoare și un animal sălbatic l-a atacat pe rege. Servitorul a reușit să omoare animalul, dar nu a putut împiedica maiestatea sa să-și piardă un deget. Furios și fără a-și manifesta recunoștința, Regele a spus: Dacă Dumnezeu ar fi fost bun, n-aș fi fost atacat și nu mi-as fi pierdut un deget. Slujitorul i-a răspuns: în ciuda tuturor acestor lucruri, vă pot spune doar că Dumnezeu este bun și că tot ceea ce face este perfect, nu greșește niciodată. Înfuriat de răspuns, regele a ordonat arestarea servitorului său. În timp ce a fost dus în închisoare, ia spus din nou împăratului: Dumnezeu este bun și perfect.

Într-o altă zi, regele a plecat singur pentru o altă vânătoare și a fost capturat de sălbatici care folosesc ființe umane pentru sacrificiu. Pe altar, sălbaticii au aflat că împăratul nu avea un deget, asa că a fost eliberat pentru că nu era considerat „complet” pentru a fi oferit zeilor. La întoarcerea sa în palat, el a ordonat eliberarea robului său și a spus: Prietenul meu, Dumnezeu a fost foarte bun pentru mine. Am fost aproape ucis, dar pentru lipsa unui singur deget, am fost eliberat. Dar am o întrebare: Dumnezeu este atât de bun, de ce mi-a permis să te pun pe tine în închisoare? Slujitorul său ia răspuns: Regele meu, dacă n-aș fi fost pus în închisoare, aș fi plecat cu tine și as fi fost jertfit, pentru că nu am nici un deget lipsă. Tot ce face Dumnezeu este perfect, El niciodată nu greșește. Adesea, ne plângem de viață și de lucrurile negative care ni se întâmplă, uitând că totul se întâmplă cu un scop.

Dumnezeu știe de ce citești astăzi acest mesaj…
Dumnezeu este bun și perfect!

Dragul meu prieten, o gândire bună îți va determina atitudinea. Când te uiți la viața, cariera, slujba sau viața ta de familie, ce spui? Lauzi pe Dumnezeu? Învinuiesti pe Satana? Cu o atitudine bună față de Dumnezeu, ÎL faci să se miște în favoarea ta. Stai jos și spune: Astăzi sunt recunoscător că am avut un somn liniștit, sunt recunoscător că trăiesc cu posibilități, sunt recunoscător că am un acoperiș deasupra capului, sunt recunoscător că am un loc de muncă, sunt recunoscător că am Familie si prieteni. Mai presus de toate, sunt recunoscător că IL am pe Dumnezeu în viața mea.
Fii binecuvântat și nu fi invidios sau șocat când alții prosperă pentru că nu știți prin ce au trecut pentru a ajunge acolo (testari, încercări și necazuri), așa că mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai.
„Puțin este mult când Dumnezeu este în el, este bine prin harul lui Dumnezeu.”

Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

Rezultat imagine pentru iarnaE o mare deosebire între omul simplu care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, şi omul, chiar foarte mare, care n-a cunoscut harul Sfântului Duh.
E o mare deosebire între a crede numai că Dumnezeu există cunoscându-L din natură sau din Scripturi, şi a cu­noaşte pe Domnul prin Duhul Sfânt.

În cel ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, du­hul arde ziua şi noaptea de iubire pentru Dumnezeu şi su­fletul lui nu se poate să se alipească de nimic pământesc.

Sufletul care n-a făcut experienţa dulceţii Duhului Sfânt se bucură de slava deşartă a acestei lumi, de bogăţii sau de putere; dar sufletul care L-a cunoscut pe Domnul prin Du­hul Sfânt, tânjeşte numai după Domnul, iar bogăţiile şi slava lumii nu înseamnă nimic pentru el.

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Iustin Noul Theolog
Rezultat imagine pentru sfântul iustin
Preacuviosul Iustin de la mănăstirea Sfiților Arhangheli, localitatea Celie, Serbia
Domnul a făcut Biserica astfel prin Crucea Sa, prin sîngele Său Dumnezeu-omenesc pe care l-a vărsat pe Cruce. Sîngele acesta este curățirea Bisericii și mîntuirea ei. El este și unirea ei Dumnezeu-omenească, și unitatea ei cu Dumnezeu și cu oamenii. Sîngele Dumnezeu-Omului Hristos este veșnic noua, răscumpărătoarea, mîntuitoarea, a-tot-făcătoarea și a-tot-unitoarea putere a Bisericii. În Persoana Dumnezeu-Omului s-au unit în chip a-tot-desăvîrșit firea Dumnezeiască și omenească, Dumnezeu și omul, așa încît oamenii, care pînă atunci erau departe de Dumnezeu prin păcat, s-au făcut prin sîngele Dumnezeu- omenesc apropiați ai lui Dumnezeu, una cu Dumnezeu (Efeseni 2:13, 14), s-au făcut mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui (Efeseni 5:30). Prin Dumnezeu-Omul Hristos a fost înfăptuită pe pămînt o realitate de neînchipuit: noi, oamenii, noi, mamifere (ființe) iubitoare de păcat, am intrat prin El în înrudire de sînge cu Dumnezeu, fiindcă sîngele Lui Dumnezeu- omenesc, izvorul vieții noastre veșnice, al nemuririi noastre Dumnezeu- omenești, ne unește în chipul cel mai apropiat cu El, singurul Dumnezeu adevărat, în Care și este viața veșnică (v. I Ioan 5:20; 5:11; 1:2). Sîngele cel Dumnezeiesc al Domnului Hristos este putere Dumnezeu-omenească ce sfințește, ce curățește, ce schimbă la față, ce în-creștinează, ce îm-bisericește, ce în-dumnezeu-omenește, ce în-treimifică, ce mîntuiește. Drept aceea Noul Legămînt este legămînt întru sîngele Dumnezeu-Omului Hristos. și acest legămînt se prelungește euharistic în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, unindu-ne prin sîngele Dumnezeu-omenesc pe noi, oamenii, cu Dumnezeu și între noi. Fiindcă, unind pe om cu Dumnezeu-Omul, acest prea-sfînt sînge ne unește prin El cu toți oamenii. Este vădit faptul istoric că unirea reală, adevărată și nemuritoare a omului cu oamenii se săvîrșește prin Dumnezeu-Omul; Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decît este omul însuși față de sine, mai aproape și față de toți oamenii decît sînt ei înșiși față de sine. Drept aceea, nu există pentru om unire cu sine însuși și cu oamenii din jurul său fără Dumnezeu, fără Dumnezeu-Omul, fără înrudirea și unirea cea după sînge cu El. Iar această înrudire și unire a omului după sînge cu Dumnezeu, și această înrudire și unire a omului cu oamenii după sîngele Dumnezeu-Omului, se împlinește în trupul Dumnezeu-omenesc al lui Hristos – Biserica. și anume, concret și trăit: în Sfînta Euharistie, prin Sfînta Cuminecare cu trupul și sîngele lui Hristos.