• Spiritual life

  Binecuvântările Învierii

  Soborul îngeresc s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei morți socotit fiind, și puterea morții surpând, Mântuitorule, și împreună cu Tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i. Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecați, o ucenițelor? îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor: Vedeți voi groapa și înțelegeți, că Mântuitorul a înviat din mormânt. Foarte de dimineață mironosițele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul și a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci Apostolilor spuneți învierea. Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, plângeau; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: De ce…

 • Spiritual life

  Împăratul și servitorul său

  Un impărat avea un servitor care, în toate circumstanțele spunea întotdeauna: Regele meu, nu fi descurajat pentru că tot ce face Dumnezeu este perfect, nu greșește. Într-o zi, au plecat la vânătoare și un animal sălbatic l-a atacat pe rege. Servitorul a reușit să omoare animalul, dar nu a putut împiedica maiestatea sa să-și piardă un deget. Furios și fără a-și manifesta recunoștința, Regele a spus: Dacă Dumnezeu ar fi fost bun, n-aș fi fost atacat și nu mi-as fi pierdut un deget. Slujitorul i-a răspuns: în ciuda tuturor acestor lucruri, vă pot spune doar că Dumnezeu este bun și că tot ceea ce face este perfect, nu greșește niciodată.…

 • Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  E o mare deosebire între omul simplu care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, şi omul, chiar foarte mare, care n-a cunoscut harul Sfântului Duh.E o mare deosebire între a crede numai că Dumnezeu există cunoscându-L din natură sau din Scripturi, şi a cu­noaşte pe Domnul prin Duhul Sfânt. În cel ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, du­hul arde ziua şi noaptea de iubire pentru Dumnezeu şi su­fletul lui nu se poate să se alipească de nimic pământesc. Sufletul care n-a făcut experienţa dulceţii Duhului Sfânt se bucură de slava deşartă a acestei lumi, de bogăţii sau de putere; dar sufletul care L-a cunoscut pe Domnul prin Du­hul Sfânt, tânjeşte numai…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Iustin Noul Theolog

  Domnul a făcut Biserica astfel prin Crucea Sa, prin sîngele Său Dumnezeu-omenesc pe care l-a vărsat pe Cruce. Sîngele acesta este curățirea Bisericii și mîntuirea ei. El este și unirea ei Dumnezeu-omenească, și unitatea ei cu Dumnezeu și cu oamenii. Sîngele Dumnezeu-Omului Hristos este veșnic noua, răscumpărătoarea, mîntuitoarea, a-tot-făcătoarea și a-tot-unitoarea putere a Bisericii. În Persoana Dumnezeu-Omului s-au unit în chip a-tot-desăvîrșit firea Dumnezeiască și omenească, Dumnezeu și omul, așa încît oamenii, care pînă atunci erau departe de Dumnezeu prin păcat, s-au făcut prin sîngele Dumnezeu- omenesc apropiați ai lui Dumnezeu, una cu Dumnezeu (Efeseni 2:13, 14), s-au făcut mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui…

 • Spiritual life

  Hristos a Înviat!

  Vă las azi o înregistrare simplă și frumoasă cu un monah athonit – Părintele Pimen de la Schitul Lacu – un schit al mănăstirii athonite a Sfântului Pavel unde trăiesc mulți monahi români. Să fiți binecuvântați. Ierom. Nectarie (R.)Lavra Preasfintei Treimi – Sfânului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radodoj, Russia.