Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Iustin Noul Theolog
Rezultat imagine pentru sfântul iustin
Preacuviosul Iustin de la mănăstirea Sfiților Arhangheli, localitatea Celie, Serbia
Domnul a făcut Biserica astfel prin Crucea Sa, prin sîngele Său Dumnezeu-omenesc pe care l-a vărsat pe Cruce. Sîngele acesta este curățirea Bisericii și mîntuirea ei. El este și unirea ei Dumnezeu-omenească, și unitatea ei cu Dumnezeu și cu oamenii. Sîngele Dumnezeu-Omului Hristos este veșnic noua, răscumpărătoarea, mîntuitoarea, a-tot-făcătoarea și a-tot-unitoarea putere a Bisericii. În Persoana Dumnezeu-Omului s-au unit în chip a-tot-desăvîrșit firea Dumnezeiască și omenească, Dumnezeu și omul, așa încît oamenii, care pînă atunci erau departe de Dumnezeu prin păcat, s-au făcut prin sîngele Dumnezeu- omenesc apropiați ai lui Dumnezeu, una cu Dumnezeu (Efeseni 2:13, 14), s-au făcut mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui (Efeseni 5:30). Prin Dumnezeu-Omul Hristos a fost înfăptuită pe pămînt o realitate de neînchipuit: noi, oamenii, noi, mamifere (ființe) iubitoare de păcat, am intrat prin El în înrudire de sînge cu Dumnezeu, fiindcă sîngele Lui Dumnezeu- omenesc, izvorul vieții noastre veșnice, al nemuririi noastre Dumnezeu- omenești, ne unește în chipul cel mai apropiat cu El, singurul Dumnezeu adevărat, în Care și este viața veșnică (v. I Ioan 5:20; 5:11; 1:2). Sîngele cel Dumnezeiesc al Domnului Hristos este putere Dumnezeu-omenească ce sfințește, ce curățește, ce schimbă la față, ce în-creștinează, ce îm-bisericește, ce în-dumnezeu-omenește, ce în-treimifică, ce mîntuiește. Drept aceea Noul Legămînt este legămînt întru sîngele Dumnezeu-Omului Hristos. și acest legămînt se prelungește euharistic în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, unindu-ne prin sîngele Dumnezeu-omenesc pe noi, oamenii, cu Dumnezeu și între noi. Fiindcă, unind pe om cu Dumnezeu-Omul, acest prea-sfînt sînge ne unește prin El cu toți oamenii. Este vădit faptul istoric că unirea reală, adevărată și nemuritoare a omului cu oamenii se săvîrșește prin Dumnezeu-Omul; Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decît este omul însuși față de sine, mai aproape și față de toți oamenii decît sînt ei înșiși față de sine. Drept aceea, nu există pentru om unire cu sine însuși și cu oamenii din jurul său fără Dumnezeu, fără Dumnezeu-Omul, fără înrudirea și unirea cea după sînge cu El. Iar această înrudire și unire a omului după sînge cu Dumnezeu, și această înrudire și unire a omului cu oamenii după sîngele Dumnezeu-Omului, se împlinește în trupul Dumnezeu-omenesc al lui Hristos – Biserica. și anume, concret și trăit: în Sfînta Euharistie, prin Sfînta Cuminecare cu trupul și sîngele lui Hristos.

Lasă un răspuns