• Spiritual life

    Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Iustin Noul Teolog

    Acestea sunt rânduri ale iubirii divine, cuvinte ale teologului, ale omului lui Dumnezeu. Altele sunt frunze’n vânt ori bătăi de câmpi. Ieromonah Nectarie (R.) Citiți împreună cu mine și fiți bucuroși/oase Sîngele Dumnezeu-Omului unește pe om cu Dumnezeu; ca și pe Crucea Golgotei, tot așa și în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, prin purtătorul de viață și în-dumnezeitorul sînge din Sfînta Taină a Împărtășirii, în Sfînta Liturghie. Mai mult: întrucît este sîngele Dumnezeu-Omului Hristos și Biserica este trupul Lui, pentru aceasta el și este puterea unitoare care unește toate mădularele Bisericii într-un singur trup, într-o singură viață, într-un singur suflet, într-o singură inimă, într-o singură obște Dumnezeu-omenească – κοινονιαν (koinonian, gr.):…