Zi: 7 februarie 2019

Sufletul care a gustat Duhul Sfânt îl deosebeşte după gustBună dimineața,

vă propun că învățăm împreună de la sfinți. Experiența lor este de o mare importanță pentru noi. Următoarele rânduri au fost scrise de Sfântul Siluan Athonitul în secolul 20.


Sufletul care a gustat Duhul Sfânt îl deosebeşte după gust; căci scris este: „Gustaţi şi vedeţi că bun este Dom­nul” [Ps 33, 9]. David a cunoscut aceasta din experienţă, dar şi acum Domnul dă robilor Lui să cunoască din expe­rienţă harul Lui şi îi va învăţa aceasta pe robii Săi până la sfârşitul veacurilor.

Cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acela a învăţat de la El smerenia, s-a asemănat învăţătorului său, Hristos Fiul lui Dumnezeu, şi a ajuns asemenea Lui.

„Doamne, dă-ne darul sfintei Tale smerenii!

Doamne, dă-ne în dar smeritul Tău Duh Sfânt, căci ai venit să mântuieşti pe oameni şi să-i înalţi la cer ca să vadă slava Ta.”

O, smerenie a lui Hristos! Te cunosc dar nu te pot do­bândi. Roadele tale sunt dulci, căci nu sunt pământeşti. 

Când sufletul e abătut, cum să se aprindă în el foc, ca el să ardă de iubire în tot ceasul? Acest foc este la Dumne­zeu şi Domnul a venit pe pământ ca să ne dea acest foc al harului Duhului Sfânt, şi cine învaţă smerenia acesta îl are, căci Domnul dă celui smerit harul Său.

Duh de pace
Un Stareț spunea :


,,Bucuria mea ! Te implor să dobândești un duh de pace și atunci mii de suflete se vor mântui în jurul tău”.
„Pentru a păstra pacea inimii evitați cu orice preț să criticați pe alții. Să răbdăm orice necaz care vine din partea fraților fără să ne tulburăm și fără să cârtim. Dacă ești dojenit, tu nu dojeni, dacă ești persecutat, îndură cu răbdare, învinuiește-te că nu cumva să te învinuiască Dumnezeu, supune-ți voia ta proprie lui Dumnezeu, nu linguși niciodată, iubește-ți aproapele, aproapele este propriul trup, nu trăi trupește că îți vei ruină și sufletul și trupul, trăiește după voia lui Dumnezeu și le vei mântui pe amândouă. Acestea sunt lucrări mult mai mari decât pelerinajele la locuri sfinte! Taci mult, vorbește puțin, și în sufletul tău va poposi tăcerea, taina veacului ce va să fie, iar duhul tău va fi liniștit și plin de pace”.

Ascultarea le întrece pe toate, ea întrece postul și rugăciunea, să alergăm în întâmpinarea ei, ea este forma absolută a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Străduiți-va să aveți mereu un duh vesel și nu trist, veselia nu este un păcat, ea alungă plictiseala și întristarea. Există un duh al întristării care pune stăpânire pe suflet și îl domină și îl lipsește de umilință și de bunătate față de ceilalți, dă repulsie la orice conversație, iar bietul om nu înțelege că pricina bolii sale se află întru dânsul. Învinge ispita de orice fel cu duhul bucuriei.”

,,Nu avem de ce să ne întristăm pentru că Hristos a învins totul, l-a ridicat pe Adam, a eliberat-o pe Eva, a omorât moartea. Să trăim într-o bucurie pascala!”

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Serafim de Sarov