• Spiritual life

    Din experiența Sfinților

    Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul De multe osteneli şi de multe lacrimi e nevoie pentru a ţine duhul smerit al lui Hristos, dar fără el se stinge în su­flet lumina vieţii şi el moare. Trupul poate fi veştejit repe­de prin post, dar nu e deloc uşor ca sufletul să se sme­rească aşa ca el să rămână mereu smerit, şi nu e cu putinţă degrabă. Măria Egipteanca a luptat şaptesprezece ani cu patimile ca şi cu nişte fiare sălbatice şi abia după aceea a găsit odihnă, măcar că îşi uscase repede trupul, fiindcă în pustie n-avea nimic cu ce să se hrănească. Noi ne-am împietrit cu totul şi nu înţelegem ce e sme­renia sau iubirea…

  • Spiritual life

    Biserica Ortodoxă și ecumenismul

    Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog Un trup sîntem, cei mulți, fiindcă nimeni dintre noi nu alcătuiește tot trupul, ci fiecare este doar o parte a trupului, încît să simțim și să știm întotdeauna cît sîntem de atîrnători unul de altul: toți de fiecare și fiecare de toți. și cît de trebuitori sîntem unul altuia: toți fiecăruia și fiecare tuturor; și mai mult: fiecare fiecăruia. Puterea noastră, și tăria, și viața, și nemurirea și fericirea sînt numai în această unire, pe care ne-o dă cine? Trupul lui Hristos, trupul lui Dumnezeu. Minunatul Domn Hristos este adevărata mîncare, adevărata noastră băutură (Vezi Ioan 6:55, 56; 48). El este pîinea cea…