Biserica Ortodoxă și ecumenismul
Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog
Un trup sîntem, cei mulți, fiindcă nimeni dintre noi nu alcătuiește tot trupul, ci fiecare este doar o parte a trupului, încît să simțim și să știm întotdeauna cît sîntem de atîrnători unul de altul: toți de fiecare și fiecare de toți. și cît de trebuitori sîntem unul altuia: toți fiecăruia și fiecare tuturor; și mai mult: fiecare fiecăruia. Puterea noastră, și tăria, și viața, și nemurirea și fericirea sînt numai în această unire, pe care ne-o dă cine? Trupul lui Hristos, trupul lui Dumnezeu. Minunatul Domn Hristos este adevărata mîncare, adevărata noastră băutură (Vezi Ioan 6:55, 56; 48). El este pîinea cea una cu care ne hrănim și prin El toți într-o pîine avem unire. El este unirea însăși și sfînta putere a acestei uniri, a sfintei sobornicități a Bisericii. Împărtășindu-ne cu Sfintele Taine ale Domnului Hristos, noi ne împărtășim cu Sfîntul Lui Trup, care e totdeauna unul și pretutindeni unul. Astfel noi, cei mulți, sîntem un trup în Hristos și unul altuia mădulare (Romani 12:5; v. și I Corinteni 12:27).

Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Prof. Dr. Iustin Popovici

Lasă un răspuns