Biserica Ortodoxă și ecumenismul

feb. 8, 2019 Spiritual life

Biserica Ortodoxă și ecumenismul
Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog
Un trup sîntem, cei mulți, fiindcă nimeni dintre noi nu alcătuiește tot trupul, ci fiecare este doar o parte a trupului, încît să simțim și să știm întotdeauna cît sîntem de atîrnători unul de altul: toți de fiecare și fiecare de toți. și cît de trebuitori sîntem unul altuia: toți fiecăruia și fiecare tuturor; și mai mult: fiecare fiecăruia. Puterea noastră, și tăria, și viața, și nemurirea și fericirea sînt numai în această unire, pe care ne-o dă cine? Trupul lui Hristos, trupul lui Dumnezeu. Minunatul Domn Hristos este adevărata mîncare, adevărata noastră băutură (Vezi Ioan 6:55, 56; 48). El este pîinea cea una cu care ne hrănim și prin El toți într-o pîine avem unire. El este unirea însăși și sfînta putere a acestei uniri, a sfintei sobornicități a Bisericii. Împărtășindu-ne cu Sfintele Taine ale Domnului Hristos, noi ne împărtășim cu Sfîntul Lui Trup, care e totdeauna unul și pretutindeni unul. Astfel noi, cei mulți, sîntem un trup în Hristos și unul altuia mădulare (Romani 12:5; v. și I Corinteni 12:27).

Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Prof. Dr. Iustin Popovici