• Spiritual life

    „Din experiența Sfinților”

    Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul Domnul a zis: „învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima” [Mt 11, 29]. Spre aceasta tânjeşte sufletul meu ziua şi noaptea şi îl rog pe Dumnezeu, pe toţi sfinţii din cer şi pe voi toţi, care cunoaşteţi smerenia lui Hristos: Rugaţi-vă pentru mine ca să se pogoare asupra mea duhul smereniei lui Hristos pe care sufletul meu îl doreşte cu la-crimi! Nu pot să nu-L doresc, pentru că sufletul meu L-a cunoscut prin Duhul Sfânt; dar am pierdut acest dar şi, de aceea, sufletul meu tânjeşte până la lacrimi. Sursa: Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

  • Spiritual life

    Biserica Ortodoxă și ecumenismul

    Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog Aceasta este înțelepciunea cea după Dumnezeu a Sfîntului Apostol. Și urmează, cu înțelepciune Dumnezeiască, cel de-al cincilea evanghelist, Sfîntul Ioan Gură de Aur: „Numind Sfînta Împărtășanie unirea trupului lui Hristos, Apostolul a vrut să spună ceva mai apropiat, drept care a și adăugat: O pîine, un trup sîntem noi, cei mulți. Fiindcă ce este pîinea? Trupul lui Hristos. Și ce se fac cei ce se împărtășesc? Trupul lui Hristos; nu mai multe trupuri, ci un singur trup. Căci, după cum pîinea, făcută din multe boabe de grîu, una este, încît nu se văd boabele din pricina unirii lor, așa și noi sîntem uniți…