Biserica Ortodoxă și ecumenismul

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul TheologAceasta este înțelepciunea cea după Dumnezeu a Sfîntului Apostol. Și urmează, cu înțelepciune Dumnezeiască, cel de-al cincilea evanghelist, Sfîntul Ioan Gură de Aur: „Numind Sfînta Împărtășanie unirea trupului lui Hristos, Apostolul a vrut să spună ceva mai apropiat, drept care a și adăugat: O pîine, un trup sîntem noi, cei mulți. Fiindcă ce este pîinea? Trupul lui Hristos. Și ce se fac cei ce se împărtășesc? Trupul lui Hristos; nu mai multe trupuri, ci un singur trup. Căci, după cum pîinea, făcută din multe boabe de grîu, una este, încît nu se văd boabele din pricina unirii lor, așa și noi sîntem uniți atît unul cu altul, cît și cu Hristos.”

Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Pref. Dr. Justin Popovici

Lasă un răspuns