• Spiritual life

  Bucură-te Sfântă cu Apostolii întocmai Maria din Magdala

  Condacul al 3-lea Cu puterea dumnezeiescului dar, dimpreună şi cu a ta bunăvoinţă, fără şovăire, precum Avraam de demult ai lăsat casa părintelui tău şi cu bucurie ai urmat lui Hristos Dumnezeu. Deci rugămu-te pe tine, ucenică a lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, luminează prin rugăciunile tale şi inimile noastre cu dragostea cea către Dumnezeu, ca şi acum şi pururea să-I strigăm Lui: Aliluia! Icosul al 3-lea Având puterea înţelepciunii dăruită ţie de Dumnezeu, Maria Magdalena, bărbăteşte ai lepădat cele frumoase ale lumii acesteia şi, ca o ucenică bună, cu dreptate ai slujit Cuvântului, Care pentru multă milostivirea Sa a sărăcit pentru noi. Pentru acestea cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te,…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfinte Ierarhe Nectarie!

  Condac 3: Slăvita înțelepciune ai căutat-o și ți-ai dorit-o din tinerețile tale, și pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinți ca să te împodobească cu înalta ei frumusețe. Pentru aceea, Sfinte Nectarie, cu credință și plecăciune cânți către Domnul: Aliluia! Icos 3: S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinți Vasile și Grigorie, mergând la Atena să dobândești învățătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, fiu al luminii celei cerești; Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngerești; Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumești; Bucură-te, că cele îndumnezeitoare n-ai încetat să dorești; Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înțelesuri dumnezeiești; Bucură-te,…

 • Spiritual life

  „Experiența Părinților”

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul Stăpâne mult milostive, dă-ne duh smerit ca sufletele noastre să-şi găsească odihna în Tine! Preasfântă Maică a Domnului, dobândeşte-ne, Milosti­vă, un duh smerit. Sfinţilor toţi, voi vieţuiţi în ceruri şi vedeţi slava Dom­nului şi duhul vostru se bucură – rugaţi-vă ca şi noi să fim împreună cu voi. Sufletul meu năzuieşte şi el să vadă pe Domnul şi tânjeşte după El în smerenie, ca unul nevrednic de acest bine. Milostive Doamne, învaţă-ne prin Duhul Sfânt smere­nia Ta.  Mândria nu lasă sufletul să o apuce pe calea credinţei. Necredinciosului îi dau acest sfat: Să zică: „Doamne, dacă exişti, luminează-mă şi-Ţi voi sluji din toată inima şi din tot sufletul”. Şi pentru acest…

 • Spiritual life

  „Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog Dacă ar fi cu putință să se adune toate Tainele Noului Legămînt, ale legămîntului Dumnezeu-Omului, și toate Tainele Bisericii lui Hristos, ale Bisericii Dumnezeu-Omului, într-o singură Taină, aceasta ar fi Sfînta Taină a Împărtășaniei, Sfînta Taină a Euharistiei. Taina aceasta ne arată și totodată ne dă pe Domnul Hristos întreg, în toată minunata strălucire a Persoanei Lui Dumnezeu-omenești și a trupului Său Dumnezeu-omenesc, care este Biserica. Pentru că Sfînta Împărtășanie și Euharistie sînt însuși trupul Lui Dumnezeu- omenesc, însuși sîngele Lui Dumnezeu-omenesc, Însuși El cu Biserica Sa în negrăita plinire a Dumnezeirii și omenirii Sale – Dumnezeu-omenirii Sale. Noul Legămînt este pus, cu…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfântă cu apostoliegală Maria de Magdala!

  Condacul al 2-lea Văzându-se pe sine Maria Magdalena de şapte demoni izbăvită, cu toată inima s-a lipit de Hristos Dumnezeu, biruitorul iadului, învăţând pe toţi oamenii că nu numai cu gura, ci şi cu toată viaţa să slujească lui Dumnezeu, cântându-i Lui: Aliluia! Icosul al 2-lea Mintea omenească, cugetând, nu pricepe cum dintru aşa tulburare, cu darul lui Hristos, te-ai suit la înălţimea vieţii celei asemenea îngerilor, vrednică de laudă, Maria Magdalena. Pentru aceea şi noi, avându-te pe tine mijlocitoare bună, cu căldură ne rugăm să ceri de la Domnul şi pentru noi izbăvire din adâncul păcatului, ca să strigăm ţie cu dragoste unele ca acestea: Bucură-te, că ai scăpat…