„Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog

Dacă ar fi cu putință să se adune toate Tainele Noului Legămînt, ale legămîntului Dumnezeu-Omului, și toate Tainele Bisericii lui Hristos, ale Bisericii Dumnezeu-Omului, într-o singură Taină, aceasta ar fi Sfînta Taină a Împărtășaniei, Sfînta Taină a Euharistiei. Taina aceasta ne arată și totodată ne dă pe Domnul Hristos întreg, în toată minunata strălucire a Persoanei Lui Dumnezeu-omenești și a trupului Său Dumnezeu-omenesc, care este Biserica. Pentru că Sfînta Împărtășanie și Euharistie sînt însuși trupul Lui Dumnezeu- omenesc, însuși sîngele Lui Dumnezeu-omenesc, Însuși El cu Biserica Sa în negrăita plinire a Dumnezeirii și omenirii Sale – Dumnezeu-omenirii Sale. Noul Legămînt este pus, cu adevărat, pe un temei nou, unic și neasemuit: legămînt în sîngele lui Dumnezeu, legămînt în trupul lui Dumnezeu. și acest Dumnezeu- omenesc legămînt între Dumnezeu și om este înfăptuit pe toată veșnicia de către minunatul Dumnezeu-Om, Domnul Hristos, și de către Biserica Lui cea Dumnezeu-omenească.
Sursă: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Arhim. Dr. Iustin Popovici

Lasă un răspuns