„Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

feb. 13, 2019 Spiritual life

„Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog

Dacă ar fi cu putință să se adune toate Tainele Noului Legămînt, ale legămîntului Dumnezeu-Omului, și toate Tainele Bisericii lui Hristos, ale Bisericii Dumnezeu-Omului, într-o singură Taină, aceasta ar fi Sfînta Taină a Împărtășaniei, Sfînta Taină a Euharistiei. Taina aceasta ne arată și totodată ne dă pe Domnul Hristos întreg, în toată minunata strălucire a Persoanei Lui Dumnezeu-omenești și a trupului Său Dumnezeu-omenesc, care este Biserica. Pentru că Sfînta Împărtășanie și Euharistie sînt însuși trupul Lui Dumnezeu- omenesc, însuși sîngele Lui Dumnezeu-omenesc, Însuși El cu Biserica Sa în negrăita plinire a Dumnezeirii și omenirii Sale – Dumnezeu-omenirii Sale. Noul Legămînt este pus, cu adevărat, pe un temei nou, unic și neasemuit: legămînt în sîngele lui Dumnezeu, legămînt în trupul lui Dumnezeu. și acest Dumnezeu- omenesc legămînt între Dumnezeu și om este înfăptuit pe toată veșnicia de către minunatul Dumnezeu-Om, Domnul Hristos, și de către Biserica Lui cea Dumnezeu-omenească.
Sursă: Biserica Ortodoxă și ecumenismul. Arhim. Dr. Iustin Popovici