„Biserica Ortodoxă și ecumenismul”Sfînta Împărtășanie este întotdeauna trupul a-tot-viului Domn Iisus: Acesta este trupul Meu; și noi sîntem prin ea întotdeauna ai Lui, de fiecare dată din nou ai Lui. Dar și ai celor ce se împărtășesc cu trupul acesta sfînt. În fapt, în Sfînta Euharistie este toată Biserica, și toate Tainele ei și toate cele sfinte ale ei. În ea este tot Domnul Hristos; în ea este tot Noul Legămînt, legămînt întru sîngele a-tot-făcător de viață al lui Dumnezeu: Noul Legămînt întru sîngele Meu (1 Corinteni 11:25). Prin Sfînta Împărtășanie noi reînnoim mereu legămîntul nostru cu Domnul Hristos, atît ca indivizi, cît și ca norod al lui Dumnezeu (vezi Tit 2:14; Evrei 2:17; 8:8-10; 2 Corinteni 6:16); ne întărim mereu în el; și el e (13 Tîlcuirea Liturghiei, cap. 38; PG 150, 452C-453A. 14 Cuvîntul 4:38; PG 36, 292B.) pentru noi întotdeauna, în fapt, un legămînt nou, Noul Legămînt în Dumnezeu- Omul Hristos. Acesta este lucrul care nu trebuie nicicînd uitat, ci totdeauna amintit și reînnoit în cuget, și astfel să ne înviem mereu în Biserică cu viața Dumnezeu-omenească. Pentru aceasta Domnul și legiuiește porunca binevestitoare: Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea (1 Corinteni 11:24-25; Luca 22:19).Sursă: Prof. Dr. Iustin Popovici, Biserica Ortodoxa si ecumenismul 
Lasă un răspuns