Biserica Orthodoxă și ecumenismul

feb. 25, 2019 Spiritual life

Biserica Orthodoxă și ecumenismul

Sfântul Cuviosul Părintele nostru Justin Noul Teolog
„Această „pomenire” liturgică euharistică ne aduce aminte de toată nevoința Dumnezeu-omenească a mîntuirii lumii pe care a săvîrșit-o Domnul Hristos. După cuvîntul cel de Dumnezeu insuflat al Sfîntului Damaschin: „Săvîrșirea acestor Sfinte Taine plinește toată iconomia duhovnicească și mai presus de fire a întrupării lui Dumnezeu Cuvîntul.”  Această sfînt-euharistică „aducere aminte” este în fapt sfînt-tainică dare nouă a Domnului Hristos Însuși, în toată plinirea Dumnezeu-omenirii Lui. Fiindcă nimic din Noul Legămînt nu ni-L dă atît de întreg pe Domnul Hristos ca Sfînta Euharistie și Împărtășanie: pe Cel veșnic, Cel a-tot-viu și a-tot-dătător de viață, Care e pururea Același și a-tot- Același – ieri, și azi și în veci (Evrei 18:8). Prin Sfînta Împărtășanie noi trăim toată acea Dumnezeu-omenească și de mîntuire nevoință a Mîntuitorului ca pe propria noastră nevoință. Iar mai întîi de toate a-tot-mîntuitoarea Lui moarte și înviere, fiindcă acestea ne aduc deplin în însăși inima și însăși veșnicia mîntuirii Dumnezeu-omenești. Pentru aceasta binevestește Sfîntul Apostol: Fiindcă, de cîte ori mîncați pîinea aceasta, voi vestiți moartea Domnului, pînă ce va veni (I Corinteni 11:26).”


Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Prof. Dr. Iustin Popovici