• Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 6: Acatist Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina Văzut-au creștinii din toată Biserica Egiptului că ești un adevărat propovăduitor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea credincioșilor, ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Părinte Sfânt, care cu putere învață. Și împreună cu tine nu încetau să cânte Domnului: Aliluia! Icos 6: Strălucit-ai și în pământul elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile credincioșilor cu focul sfintelor învă­țături și cu razele vieții tale, Sfinte Nectarie. Pentru aceasta, luminați fiind și noi de strălucirea ta, îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului; Bucură-te, trâmbița cea tare a adevărului; Bucură-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor; Bucură-te,…

 • Spiritual life

  „Din experiența sfinților”

  La Sfântul Cuviosul Siluan citim despre smerenie și de ce ar fi ea necesară: „Sufletul celui smerit e ca marea: dacă arunci o piatră în mare, ea tulbură pentru un minut faţa apelor, după care se scufundă în adâncuri. Aşa se cufundă şi întristările în inima celui smerit, căci puterea Domnului e cu el. Unde locuieşti tu, suflet smerit? Cine viază întru tine? Şi cu ce te-aş putea asemăna? Tu arzi limpede ca soarele, dar nu te mistui şi încălzeşti pe toţi cu căldura ta. Al tău este pământul celor blânzi, după cuvântul Dom­nului. Tu eşti asemenea unei grădini în floare în mijlocul că­reia e o preafrumoasă casă în care îi place Domnului…

 • Spiritual life

  „Biserica Orthodoxă și ecumenismul”

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin noul Theolog Ar putea cititorul să-și pună întrebarea unde și în ce fel se referă scrierile Sfântului Iustin la ecumenism sau de ce este cartea numită „Biserica Ortodoxă și ecumenismul” dacă aici se prezintă concepții deplin ortodoxe, învățături fără greșeală: dogmatice, liturgice, evanghelice. Dar tocmai aici este frumusețea scrierilor omului lui Dumnezeu. El arată doctrina creștin-ortodoxă, apostolică și patristică, și cel care este influențat de învățături greșite are posibilitatea să se corecteze pe sine. Și aceasta este o abordare minunată! Preafrumoasă! Mai departe vom ajunge desigur și la paginile unde sunt arătate și problemele bine-cunoscute de jurisdicții și administrație bisericească, dar nu critica este pe…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condacul al 4-lea Acatistul Sfintei Mironosiţe, egală cu Apostolii, Maria Magdalena Viforul urgiei demonilor cu putere pe mare s-a ridicat asupra casei sufletului tău, Sfântă Maria Magdalena, dar a o surpa pe aceasta până în sfârşit nu a putut, că ai aflat mântuire pe piatra cea tare a credinţei în Hristos, şi pe aceasta tu, preaînţeleaptă femeie, stând neclintită, îi înveţi pe toţi ca Preabunului Dumnezeu să-I cânte cântare: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind noi, de Dumnezeu înţelepţită Marie, că urmând lui Hristos ai aflat veselia cea adevărată a inimii, dreptatea, pacea şi bucuria întru Duhul Sfânt, ne sârguim să ne aflăm în ceata părtaşilor la Împărăţia lui Dumnezeu. Iar…

 • Spiritual life

  Bucură-te

  Condac 4: Acatist Sfântului Preacuviosului Serghie de Radonej Izbăvindu-te de furtunile vieții acesteia care cu răutate te învăluiau tulburându-te, ai ajuns la limanul ceresc, unde în slava dumnezeiească te veselești, împreună cu puterile cerești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4: Vestea minunilor tale a cuprins întreaga lume, căci cu rugăciunile ce le înalți la tronul lui Dumnezeu, cei ce vin cu credință la tine sănătate dobândesc și pentru aceasta prin cântări de laudă îți mulțumesc așa: Bucură-te, vas plin de mir, pentru toată boala tămăduitor; Bucură-te, doctor fără de plată și grabnicule ajutător. Bucură-te, a scârbiților comoară de milostiviri; Bucură-te, cel ce cu stăruință pentru oameni te îngrijești. Bucură-te, căci…