„Biserica Orthodoxă și ecumenismul”


Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin noul Theolog

Ar putea cititorul să-și pună întrebarea unde și în ce fel se referă scrierile Sfântului Iustin la ecumenism sau de ce este cartea numită „Biserica Ortodoxă și ecumenismul” dacă aici se prezintă concepții deplin ortodoxe, învățături fără greșeală: dogmatice, liturgice, evanghelice. Dar tocmai aici este frumusețea scrierilor omului lui Dumnezeu. El arată doctrina creștin-ortodoxă, apostolică și patristică, și cel care este influențat de învățături greșite are posibilitatea să se corecteze pe sine. Și aceasta este o abordare minunată! Preafrumoasă! Mai departe vom ajunge desigur și la paginile unde sunt arătate și problemele bine-cunoscute de jurisdicții și administrație bisericească, dar nu critica este pe primul loc ci cunoașterea creștinismului ortodox. Cunoașterea Bisericii lui Hristos în toată frumusețea în care a dorit-o Creatorul.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.jpeg

Mănăstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Celie, Serbia, Europa


Putem citi la Sfântul Preacuviosul părintele nostru Iustin noul Theolog mai departe despre taina Trupului lui Hristos – Biserica:

Trupul Cuvîntului lui Dumnezeu întrupat este a-tot-valoarea cea mai înaltă pentru ființa omenească în toate lumile. În el sînt toate veșnicele, Dumnezeieștile și Dumnezeu-omeneștile valori și realități. Cea de a doua Față a Sfintei Treimi, Dumnezeu Cuvîntul, S-a întrupat și S-a făcut Dumnezeu-Om pentru a Se face Biserică, a împlini în ea și neîncetat a săvîrși nevoința mîntuirii lumii și a oamenilor de păcat, de moarte și de diavol. Dumnezeu S-a făcut om, S-a făcut trup, pentru ca omul să se facă dumnezeu prin Dumnezeu-Omul, în trupul cel Dumnezeu-omenesc al Lui = al Bisericii. Aceasta este toată binevestirea Dumnezeu-Omului și a Bisericii Sale. Dumnezeu și tot ce este Dumnezeiesc, omul și tot ce este cu adevărat omenesc sînt în Biserică în chip organic și adevărat, ca trup. Toată plinirea Dumnezeirii trăiește în Biserică trupește (Coloseni 2:9). Ca cei ce sîntem de un trup cu Hristos, ca cei ce sîntem de un trup cu trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii Lui, noi primim de la această Dumnezeiască plinire a Mîntuitorului tot ce ne trebuie pentru viața veșnică în amîndouă lumile: primim har peste har și tot adevărul Dumnezeiesc, cu toate netrecătoarele lui bogății, vrednicii, bucurii (Coloseni 2:9-10; Efeseni 2:19; Ioan 1:17).


Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Arhimandrit Prof. Dr. Iustin Popovici.Lasă un răspuns