• Spiritual life

  „Din experiența sfinților”

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul Luminaţi prin Botez, oamenii cred în Dumnezeu, dar sunt unii care îl şi cunosc. E bine să crezi în Dumnezeu, dar să cunoşti pe Dumnezeu, iată fericirea. Desigur, şi cei ce cred sunt fericiţi, după cum a zis Domnul Apostolului Toma: „Pentru că M-ai văzut şi M-ai pipăit, crezi, dar feri­ciţi cei ce n-au văzut şi au crezut” [In 20, 29]. Dacă vom fi smeriţi, atunci după iubirea Lui, Domnul ne va face cunoscute toate, ne va descoperi toate tainele, dar vai nouă dacă nu ne smerim, ne mândrim şi, căzând înslava deşartă, ne golim şi ne chinuim şi pe noi înşine şi pe ceilalţi. Deşi e milostiv, pentru mândrie…

 • Spiritual life

  Epilog

  Gheron Iosif Isihastul Fiule, toate acestea pe care ti le-am scris, sa le ai neincetat in mintea si in inima ta. Si sa cunosti bine ca inceputul caii celei curate a lui Dumnezeu, si venirea tuturor bunatatilor, este sa cunoasca omul neputinta sa. Iar pentru a-si cunoaste neputinta, trebuie sa treaca prin multe si mari ispite, mai mari decat Puterile lui. Fara a avea aceste ispite peste puterile firii lui, nu este posibil sa cunoasca slabiciunea firii. Si dupa ce-si cunoaste neputinta, pe toate le va cunoaste si toate vor fi date in mainile lui. Atunci, este aproape si adevarata smerenie. Impreuna cu aceasta vine si rabdarea, te cuprinde si…

 • Spiritual life

  „Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

  La mijloc este o mare taină, cea mai mare din toate lumile noastre: Hristos și Biserica (Efeseni 5:32). Neamul omenesc nu are minte și cuvînt îndeajuns spre a înfățișa fie și aproximativ această prea-sfîntă și prea-mare taină. Hristos e totodată Dumnezeu-Cuvîntul și om, Dumnezeu-Cuvîntul și Biserica, Dumnezeu- Cuvîntul cu trupul în ceruri și în trupul Său, Biserica, pe pămînt. Oare nu este aceasta o mare taină? Mădularele Bisericii alcătuiesc un organism, un trup, și cu toate astea fiecare rămîne o persoană osebită. Oare nu este aceasta o mare taină? În Biserică totul este sobornicesc, și totuși totul este personal; fiecare trăiește în toți și toți în fiecare, și totuși viața…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condacul al 5-lea Acatist Sfintei Mironosițe, egală cu Apostolii, Maria de Magdala Ca o stea cu dumnezeiască mergere urmând lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, te-ai arătat între mironosiţe. Împreună cu acelea stând acum şi pururea înaintea Sfintei Treimi, adu-ne şi pe noi împreună cu cetele cele sfinţite, prin rugăciunile tale, luminându-ne calea cea întunecată a vieţii noastre, pentru a-I striga cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând, Sfântă Maria Magdalena, pe Hristos Dumnezeu pe cruce răstignindu-Se, minunată bărbăţie ai arătat; că mulţi dintre ucenici au lăsat pe Învăţătorul lor, iar tu, cu dumnezeieştile Lui învăţături neîncetat aprinzându-ţi sufletul şi cugetul, ai biruit neputinţa firii femeieşti şi aşa ai…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 5: Acatist Sfântului Preacuviosului Serghie de Radonej Ca o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe toți cei rătăciți către cereasca împărație ca împreună să slăvim pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Icos 5: Văzând că-n lumea aceasta toate sunt deșertăciune, ostenindu-te pentru cele nestricăcioase, ai plăcut Bunului Dumnezeu și te-ai învrednicit a sta în fața înfricoșătorului Său Prestol, pentru care noi îți strigăm așa: Bucură-te, că-n lăcașul Cerescului Stăpân locuiești; Bucură-te, căci ca-ntr-o oglindă în Domnul strălucești. Bucură-te, căci pentru cei care-ți cer ajutor la El mijlocești; Bucură-te, al creștinilor aflați în lupte biruitor. Bucură-te, al Rusiei mare apărător; Bucură-te, al necăjiților mângâietorule. Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletești și trupești;…

 • Spiritual life

  Viaţa şi pătimirea Cuvioasei Muceniţe Evdochia (1_martie)

  Vieţile Sfinţilor pe luna martie Pe vremea lui Traian împăratul (98-117), în cetatea ce se numeşte Iliopolis, care este în Siria cea dinăuntru, în stăpînirea Feniciei din Liban, care se mărgineşte cu ţara evreiască, trăia o fecioară anume Evdochia, cu neamul şi cu credinţa samarineancă, slujitoare a diavolului, locaş şi unealtă preacumplită. Şi era atît de frumoasă şi cu chip minunat, încît nu putea nici un zugrav să-i înfăţişeze frumuseţea ei deplin. Astfel Evdochia, înşelînd pe mulţi ca şi cu un laţ, îi vîna şi la pierzare, prin frumuseţe, îi atrăgea, aducînd bogăţiile ţărilor lor în ale sale vistierii nedrepte prin sîrguitoare necurăţie trupească. Străbătînd despre dînsa vestea pretutindeni, mulţime…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 7: Acatist sf. Nectarie de Eghina Mare între Ierarhi și înțelept între învățători, dar și smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim și cântăm: Aliluia! Icos 7: Nectar al dreptății și fruct de viață sfântă, căii dumnezeiești ai urmat și norului duhovnicesc, iar pe noi, cei aflați la vremuri de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când îți cântă ție unele ca acestea: Bucură-te, cărare a bucuriei; Bucură-te, adiere a veșniciei; Bucură-te, cel ce izvorăști apele harului; Bucură-te, cel ce…