„Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

La mijloc este o mare taină, cea mai mare din toate lumile noastre: Hristos și Biserica (Efeseni 5:32). Neamul omenesc nu are minte și cuvînt îndeajuns spre a înfățișa fie și aproximativ această prea-sfîntă și prea-mare taină. Hristos e totodată Dumnezeu-Cuvîntul și om, Dumnezeu-Cuvîntul și Biserica, Dumnezeu- Cuvîntul cu trupul în ceruri și în trupul Său, Biserica, pe pămînt. Oare nu este aceasta o mare taină? Mădularele Bisericii alcătuiesc un organism, un trup, și cu toate astea fiecare rămîne o persoană osebită. Oare nu este aceasta o mare taină? În Biserică totul este sobornicesc, și totuși totul este personal; fiecare trăiește în toți și toți în fiecare, și totuși viața fiecăruia este propria lui viață și persoana fiecăruia este propria lui persoană. Oare nu este aceasta o mare taină? În Biserică trăiesc atîția păcătoși, și cu toate acestea ea este sfîntă și fără de pată, fără nici un fel de pată sau zbîrcitură (Efeseni 5:27). Oare nu este aceasta o mare taină? și așa mai departe, de la lucrul cel mai mic și pînă la cel mai mare, în Biserică totul este o mare taină, fiindcă în toate Se află tot minunatul Domn Hristos, cu toate nenumăratele Sale taine Dumnezeu-omenești. Drept aceea, Biserica este minunea cea mai mare a tuturor lumilor zidite, minune de care se uimesc și Îngerii în cer. În unica ei binevestire, în a-tot-Dumnezeiasca ei Evanghelie doresc și Îngerii să privească, fiindcă prin Biserică li se face cunoscută și lor înțelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu (I Petru 1:12; Efeseni 3:10).

Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Prof. Dr. Iustin Popovici


Lasă un răspuns