• Spiritual life

  „Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

  Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri și cele de pe pămînt (Efeseni 1:10); toate Tainele cerului și ale pămîntului s-au împreunat într-o singură Taină, și astfel s-a dobîndit Taina cea mare, a-tot- Taina: Biserica. Această mare Taină pătrunde toate mădularele Bisericii, toată viața lor, toate legăturile lor. Drept aceea, totul în Biserică este minune, totul este Taină „mai presus de cuget” = mai presus de rațiune. Aici nu este nimic obișnuit, nimic banal, nimic de mîna a doua, nimic de puțină însemnătate, fiindcă totul este Dumnezeu-omenesc, totul este unit organic într-un singur organism Dumnezeu-omenesc, într-o singură și atotcuprinzătoare „mare Taină” Dumnezeu-omenească: Biserica Ortodoxă. Sursa: Biserica…

 • Spiritual life

  „Din experiența sfinților”

  La sfântul Siluan putem citi despre sensul creării noastre: „Ca să trăim veșnic cu El și să fim fericiți”. Aflăm că Domnul este bucuria și veselia noastră, că El vrea să trăim cu El și în El, și El să trăiască cu noi și în noi. Dar noi suntem obișnuiți să trăim singuri, singuri noi cu noi, singuri noi în noi, și când egoismul, narcisismul și pasiunile (Viciu, patimă distrugătoare, lat. Passio, slav. patimă) ne îndepărtează de Creatorul nostru, atunci „ne predăm pe noi înșine chinului, jalei, urâtului…” Însă, omul mândru, și toți suntem cuprinși de mândrie de la Adam încoace, se teme de reproșuri, se teme să fie corectat…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condacul al 6-lea Acatist Sfintei Mironosițe Maria Cu darul Tău, Hristoase Împărate, cele neputincioase se vindecă şi vasele cele slabe se fac tari. Că mironosiţele femei lângă Crucea Ta cu bărbăţie stau şi darul Crucii fără de frică tuturor îl vestesc; şi iară cete de femei înţelepte, sârguindu-se a se asemăna cetelor îngereşti, cu trezvie de-a pururea strigă Sfintei Treimi: Aliluia! Icosul al 6-lea Căutând a te lumina cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu celei adevărate, când ai văzut pe Dumnezeu pe cruce răstignit, minunată Marie, lăcrimând ziceai: „Cum Viaţa acum de voie moarte primeşte?”. Noi dar, ştiind slăvită luminarea ta prin darul Sfântului Duh, strigăm ţie acestea: Bucură-te, că pe…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 8: acatist Sfântului Nectarie de Eghina Străine minuni, Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, și la sfânta ta mănăstire, fără încetare sosește mulțime de lume, cerând vindecarea și izbăvirea de boli, cântând neîncetat: Aliluia! Icos 8: Liman izbăvitor, în insula Eghina, este mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovnicește spre mântuire și le-ai îndreptat cu înțelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga, către tine zicând: Bucură-te, a minții sfântă lucrare; Bucură-te, ocean de răbdare; Bucură-te, chip viu al smereniei; Bucură-te, tezaur sfânt al curăției; Bucură-te, candelă a nevinovăției și chivot al nepătimirii; Bucură-te, locaș…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 6: Acatist sf. Serghie de Radonesh În întreaga lume se vestesc nevoințele tale, căci cu postul și privegherea, ți-ai plinit mântuirea sufletului, și urând toate cele ale lumii acesteia în locașurile cerești te-ai sălășluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6: Ca unui luminator al Rusiei care a strălucit în biserica lui Hristos prin faptele sale și ca unui fierbinte rugător, noi cu bucurie îți cântăm așa: Bucură-te, cel ce viețuirea îngerească ne-ai arătat; Bucură-te, cel ce poftele păcatului le-ai lepădat. Bucură-te, chip de smerenie adevărat; Bucură-te, cel ce a răbda ne-ai învățat. Bucură-te, mare învățător al mântuirii; Bucură-te, îndreptătorul păcătoșilor. Bucură-te, cel ce poruncile lui Hristos cu bucurie ai…