„Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri și cele de pe pămînt (Efeseni 1:10); toate Tainele cerului și ale pămîntului s-au împreunat într-o singură Taină, și astfel s-a dobîndit Taina cea mare, a-tot- Taina: Biserica. Această mare Taină pătrunde toate mădularele Bisericii, toată viața lor, toate legăturile lor. Drept aceea, totul în Biserică este minune, totul este Taină „mai presus de cuget” = mai presus de rațiune. Aici nu este nimic obișnuit, nimic banal, nimic de mîna a doua, nimic de puțină însemnătate, fiindcă totul este Dumnezeu-omenesc, totul este unit organic într-un singur organism Dumnezeu-omenesc, într-o singură și atotcuprinzătoare „mare Taină” Dumnezeu-omenească: Biserica Ortodoxă.Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, prof. dr. Iustin Popovici

Lasă un răspuns