• Spiritual life

  Bucură-te

  Condac 9: Acatist Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina Pline de har sfânt și de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine înmiresmează, nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințindu-i pe aceia care nu încetează a cânta: Aliluia! Icos 9: Sfintele tale Moaște sunt izvorâtoare de har și de bogate daruri cerești. Mulțime de bolnavi sunt vindecați și cei slăbănogi îndreptați. De aceea și noi, împreună cu dânșii, cântăm unele ca acestea: Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor; Bucură-te, dezlegarea suferințelor; Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor; Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăți tuturor; Bucură-te, fântână ce părintească…

 • Spiritual life

  Bucură-te

  Condac 7: Acatist Sfântului Preacuviosului Părintelui Serghie de Radonej Făcutu-te-ai lăcaș al Duhului Sfânt căci luând crucea lui Hristos, ai urmat calea cea strâmtă și prin scârbe ai ajuns în lăcașurile de sus, de unde cu mulțumire cânți lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7: Arătatu-te-a pe tine Ziditorul tuturor ca un mijlocitor al celor necajiți, iar pentru minunile pe care le săvârșești cu toții strigă către tine acestea: Bucură-te, cel ce trupul și sufletul în feciorie le-ai păstrat; Bucură-te, îndrumătorul călugărilor. Bucură-te, bucuria sufletelor noastre; Bucură-te, al săracilor grabnic ajutător. Bucură-te, al scârbiților mijlocitor; Bucură-te, păzitorul curăției noastre. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; Bucură-te, al Rusiei ocrotitor. Bucură-te, pomul Raiului de…

 • Spiritual life

  Bucură-te

  Condacul al 7-lea Acatist Sfintei Mironosițe, cu Apostoli egală, Maria de Magdala Voind a cunoaşte puterea cea atotbiruitoare a Crucii, până la sfârşitul pătimirilor lui Hristos ai stat lângă Crucea Mântuitorului, dimpreună cu alte femei, preaslăvită Maria. Iar durerea împreună pătimind cu Maica Domnului, cu nedumerire strigai: „Ce minune străină este aceasta? Cel ce ţine toată făptura a voit a pătimi”. Deci noi, Celui ce de voie pe Cruce S-a înălţat, de-viaţă-purtătoare făcând-o, cu dragoste Îi strigăm: Aliluia! Icosul al 7-lea Minunată femeie te-ai arătat tu, fericită Marie, cu dragostea ta pentru Hristos pe care ai arătat-o cu tânguirile cele amare, căzând către Cel luat de pe Cruce şi cu…

 • Spiritual life

  Recomandare

  Carte de rugăciuni şi slujbe ale Bisericii Ortodoxe, conținând rugăciunile de dimineaţă şi de seară, rânduiala pentru spovedanie şi împărtăşanie, canoane, acatiste şi colinde, dar şi slujba Vecerniei, Utreniei şi Liturghiei. Există un compartiment special în care se publică slujbele din Ceaslov, Minei, Triod, Penticostar, Liturghier şi Molitfelnic. Aplicaţia este elaborată de ieromonahul Petru Pruteanu împreună cu Gabriel Balasz de la BitVice Studio. Aplicația