Zi: 7 martie 2019

Bucură-te Spiritual life

Bucură-te

Condac 9: Acatist Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina Pline de har sfânt și de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine înmiresmează, nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințindu-i pe aceia care nu încetează a cânta: Aliluia! Icos 9: Sfintele tale Moaște sunt izvorâtoare de har și de…
Bucură-te Spiritual life

Bucură-te

Condac 7: Acatist Sfântului Preacuviosului Părintelui Serghie de Radonej Făcutu-te-ai lăcaș al Duhului Sfânt căci luând crucea lui Hristos, ai urmat calea cea strâmtă și prin scârbe ai ajuns în lăcașurile de sus, de unde cu mulțumire cânți lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7: Arătatu-te-a pe tine Ziditorul tuturor ca un mijlocitor al celor necajiți, iar pentru minunile pe care…
Bucură-te Spiritual life

Bucură-te

Condacul al 7-lea Acatist Sfintei Mironosițe, cu Apostoli egală, Maria de Magdala Voind a cunoaşte puterea cea atotbiruitoare a Crucii, până la sfârşitul pătimirilor lui Hristos ai stat lângă Crucea Mântuitorului, dimpreună cu alte femei, preaslăvită Maria. Iar durerea împreună pătimind cu Maica Domnului, cu nedumerire strigai: „Ce minune străină este aceasta? Cel ce ţine toată făptura a voit…
Recomandare Spiritual life

Recomandare

Carte de rugăciuni şi slujbe ale Bisericii Ortodoxe, conținând rugăciunile de dimineaţă şi de seară, rânduiala pentru spovedanie şi împărtăşanie, canoane, acatiste şi colinde, dar şi slujba Vecerniei, Utreniei şi Liturghiei. Există un compartiment special în care se publică slujbele din Ceaslov, Minei, Triod, Penticostar, Liturghier şi Molitfelnic. Aplicaţia este elaborată de ieromonahul Petru Pruteanu împreună cu Gabriel Balasz…