Zi: 24 martie 2019

„O noapte în pustia Sfântului Munte” Spiritual life

„O noapte în pustia Sfântului Munte”

Despre puterea tăcerii Mitropolitul Ierothei Vlahos, O noapte în pustia Sfântului Munte - Convorbire cu un pustnic despre Rugăciunea lui Iisus, traducere de: Călin Cosma, Maxim Monahul și Radu Hagiu, Editura Predania, București, 2011, pp. 27-29) Sfântul Munte este un loc de taină unde tăcerea, care este însăşi veşnicia, vorbeşte intens, căci tăcerea este limbajul vieţii viitoare. Precum sfinţii îngeri…
 „Din experiența Sfinților” Spiritual life

 „Din experiența Sfinților”

Despre har Cuviosul Siluan Athonitul „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei” N-am adus în mănăstire decât păcatele mele şi nu ştiu de ce Domnul mi-a dăruit, pe când eram încă tânăr înce­pător, atât de mult har al Sfântului Duh, că sufletul şi tru­pul meu erau pline de har, şi harul era ca la mucenici, şi trupul meu dorea să sufere pentru…
„Din experiența Sfinților” Spiritual life

„Din experiența Sfinților”

Despre pace Cuviosul Siluan Athonitul "Între iadul deznădejdii și iadul smereniei" Toţi oamenii vor să aibă pacea, dar nu ştiu cum să ajungă la ea. Paisie cel Mare s-a mâniat şi 1-a rugat pe Domnul să-1 izbăvească de mânie. Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Paisie, dacă nu vrei să te mânii, nu dori nimic, nu ju­deca pe nimeni, nu urî…