Lună: martie 2019

Sfântul Ignatie Briancianinov, Experienţe ascetice Spiritual life

Sfântul Ignatie Briancianinov, Experienţe ascetice

Despre rugăciune. (Partea I) Săracilor li se cuvine să ceară, iar omului sărăcit prin cădere, i se cuvine să se roage. Rugăciunea este întoarcerea omului care a căzut şi se pocăieşte, către Dumnezeu. Rugăciunea e plânsul omului care a căzut şi se pocăieşte, înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea e revărsarea dorinţelor, cererilor, suspinărilor inimii omului căzut, omorât de păcat, înaintea…
Informație Spiritual life

Informație

Dragi prieteni Vă răspund în viitor pe WHATSAPP/TELEFON vineri seara și duminică seară după vecernie. Ora 20.00 - 22.00 (ora României) În convorbiri va trebui să ne limităm la 7 minute /max. 10 minute. În rest WhatsAppu' va fi ÎN AFARA FUNCȚIEI.Aceasta este o binecuvântare în care voi rămâne o periodă sau pe mai departe. Este o regulă generală…
”DESPRE ASCULTAREA DE DUHOVNIC” Spiritual life

”DESPRE ASCULTAREA DE DUHOVNIC”

PĂRINTELE EFREM KATUNAKIOTUL „Ascultarea de duhovnic este viaţa veşnică, scară cerească, suire grabnică, bogăţie de cununi, lucru îngeresc, lupta nepătimirii, suire şi călătorie la cer. Ascultarea împlineşte toate poruncile, pe toate le îndreaptă, pe toate le face şi le zideşte, iar pe suflet, în chip nevăzut şi neştiut, cu mare grijă îl îmbogăţeşte şi îl aşază în vistierie necontenit,…
Începutul Postului Spiritual life

Începutul Postului

Conform Sfintei Tradiții a Bisericii noastre Creștine, la începutul Sfântului și Marelui Post al Învierii Domnului, cerem iertare. Prin urmare: iertați-mă, vă rog. Din partea mea vă doresc succes (reușită, izbândă) în viața duhovnicască. Vă doresc ca Harul Duhului Sfânt să fie cu voi împreună-lucrător în toate eforturile pe care le faceți pentru dragostea Prea-Sfintei Treimi, Dumnezeul nostru. Domnul…
8 Martie | Patriarhul Daniel: Femeia creștină – binecuvântare pentru familie și Biserică Spiritual life

8 Martie | Patriarhul Daniel: Femeia creștină – binecuvântare pentru familie și Biserică

Anul 2017, Sursa: https://basilica.ro/8-martie-patriarhul-daniel-femeia-crestina-binecuvantare-pentru-familie-si-biserica/ În contextul Zilei Internaționale a Femeii, Patriarhul Daniel subliniază importanța majoră a misiunii pe care o are femeia creștină, într-o vreme în care omul secularizat pierde tot mai mult sensul profund al vieții. Vocația femeilor creștine de astăzi este de a mărturisi credința în Hristos Cel răstignit și înviat, de a da viață și a proteja…
Bucură-te Spiritual life

Bucură-te

Condac 9: Acatist Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina Pline de har sfânt și de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine înmiresmează, nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințindu-i pe aceia care nu încetează a cânta: Aliluia! Icos 9: Sfintele tale Moaște sunt izvorâtoare de har și de…
Bucură-te Spiritual life

Bucură-te

Condac 7: Acatist Sfântului Preacuviosului Părintelui Serghie de Radonej Făcutu-te-ai lăcaș al Duhului Sfânt căci luând crucea lui Hristos, ai urmat calea cea strâmtă și prin scârbe ai ajuns în lăcașurile de sus, de unde cu mulțumire cânți lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7: Arătatu-te-a pe tine Ziditorul tuturor ca un mijlocitor al celor necajiți, iar pentru minunile pe care…
Bucură-te Spiritual life

Bucură-te

Condacul al 7-lea Acatist Sfintei Mironosițe, cu Apostoli egală, Maria de Magdala Voind a cunoaşte puterea cea atotbiruitoare a Crucii, până la sfârşitul pătimirilor lui Hristos ai stat lângă Crucea Mântuitorului, dimpreună cu alte femei, preaslăvită Maria. Iar durerea împreună pătimind cu Maica Domnului, cu nedumerire strigai: „Ce minune străină este aceasta? Cel ce ţine toată făptura a voit…
Recomandare Spiritual life

Recomandare

Carte de rugăciuni şi slujbe ale Bisericii Ortodoxe, conținând rugăciunile de dimineaţă şi de seară, rânduiala pentru spovedanie şi împărtăşanie, canoane, acatiste şi colinde, dar şi slujba Vecerniei, Utreniei şi Liturghiei. Există un compartiment special în care se publică slujbele din Ceaslov, Minei, Triod, Penticostar, Liturghier şi Molitfelnic. Aplicaţia este elaborată de ieromonahul Petru Pruteanu împreună cu Gabriel Balasz…
Recomandare Spiritual life

Recomandare

De ce aș vrea să vă prezint aceste CD-uri? Pentru că sunt o lucrare foarte reușită. Noul Testament și Psalmii sunt citite frumos, clar, într-un ritm potrivit, de un ieromonah care viețuind departe de lume își petrece timpul în isihie - rugăciune și alte activități duhovnicești. Schitul Sf. Dimitrie - Sf. Munte Athos CD MP3 - Cele patru Evanghelii…
Psalmul 1 Spiritual life

Psalmul 1

https://www.youtube.com/watch?v=3EpLkBAq30U&list=PLa4NW93QuQHG_RjUD2CiIiKBSIcJuZO7o Psalmul 1 1. Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stătut şi pe scaunul pierzătorilor n-a şezut; 2. Ci în legea Domnului e voia lui şi în legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. 3. Şi va fi ca pomul cel răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la…
„Tămăduire duhovnicească și creștere duhovnicească” Spiritual life

„Tămăduire duhovnicească și creștere duhovnicească”

Liniştea interioară, semnul sănătății duhovniceştiTrăind în spațiul urban, în miezul culturii de consum și în fluxul neîntrerupt de date al societății informaționale, suntem expuși neîntrerupt unor forme multiple de zgomot. Rezultatele cercetărilor științifice aduse aici în discuție arată că, în diversele lor forme, zgomotele slăbesc vigilența, împrăștie simțirea și fragmentează viața interioară. Observațiile Filocaliei se așază firesc în acest…
Din „Dogmatica” Sfântului Ioan Damaschin „Despre înviere” Spiritual life

Din „Dogmatica” Sfântului Ioan Damaschin „Despre înviere”

Credem și în învierea morților. Căci în adevăr va fi, va fi învierea morților. Iar când spunem înviere, spunem învierea corpurilor, deoarece învierea este starea de a doua a celui căzut. Sufletele, însă, pentru că sunt nemuritoare, cum vor învia? Dacă moartea se definește ca o despărțire a sufletului de corp, negreșit că învierea este iarăși unirea sufletului și…
„Biserica Ortodoxă și ecumenismul” Spiritual life

„Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri și cele de pe pămînt (Efeseni 1:10); toate Tainele cerului și ale pămîntului s-au împreunat într-o singură Taină, și astfel s-a dobîndit Taina cea mare, a-tot- Taina: Biserica. Această mare Taină pătrunde toate mădularele Bisericii, toată viața lor, toate legăturile lor. Drept aceea, totul în Biserică este minune,…
„Din experiența sfinților” Spiritual life

„Din experiența sfinților”

La sfântul Siluan putem citi despre sensul creării noastre: "Ca să trăim veșnic cu El și să fim fericiți". Aflăm că Domnul este bucuria și veselia noastră, că El vrea să trăim cu El și în El, și El să trăiască cu noi și în noi. Dar noi suntem obișnuiți să trăim singuri, singuri noi cu noi, singuri noi…
Bucură-te! Spiritual life

Bucură-te!

Condacul al 6-lea Acatist Sfintei Mironosițe Maria Cu darul Tău, Hristoase Împărate, cele neputincioase se vindecă şi vasele cele slabe se fac tari. Că mironosiţele femei lângă Crucea Ta cu bărbăţie stau şi darul Crucii fără de frică tuturor îl vestesc; şi iară cete de femei înţelepte, sârguindu-se a se asemăna cetelor îngereşti, cu trezvie de-a pururea strigă Sfintei…
Bucură-te! Spiritual life

Bucură-te!

Condac 8: acatist Sfântului Nectarie de Eghina Străine minuni, Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, și la sfânta ta mănăstire, fără încetare sosește mulțime de lume, cerând vindecarea și izbăvirea de boli, cântând neîncetat: Aliluia! Icos 8: Liman izbăvitor, în insula Eghina, este mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele…
Bucură-te! Spiritual life

Bucură-te!

Condac 6: Acatist sf. Serghie de Radonesh În întreaga lume se vestesc nevoințele tale, căci cu postul și privegherea, ți-ai plinit mântuirea sufletului, și urând toate cele ale lumii acesteia în locașurile cerești te-ai sălășluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6: Ca unui luminator al Rusiei care a strălucit în biserica lui Hristos prin faptele sale și ca unui…
„Din experiența sfinților” Spiritual life

„Din experiența sfinților”

Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul Luminaţi prin Botez, oamenii cred în Dumnezeu, dar sunt unii care îl şi cunosc. E bine să crezi în Dumnezeu, dar să cunoşti pe Dumnezeu, iată fericirea. Desigur, şi cei ce cred sunt fericiţi, după cum a zis Domnul Apostolului Toma: „Pentru că M-ai văzut şi M-ai pipăit, crezi, dar feri­ciţi cei ce n-au văzut şi…
Epilog Spiritual life

Epilog

Gheron Iosif Isihastul Fiule, toate acestea pe care ti le-am scris, sa le ai neincetat in mintea si in inima ta. Si sa cunosti bine ca inceputul caii celei curate a lui Dumnezeu, si venirea tuturor bunatatilor, este sa cunoasca omul neputinta sa. Iar pentru a-si cunoaste neputinta, trebuie sa treaca prin multe si mari ispite, mai mari decat…
„Biserica Ortodoxă și ecumenismul” Spiritual life

„Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

La mijloc este o mare taină, cea mai mare din toate lumile noastre: Hristos și Biserica (Efeseni 5:32). Neamul omenesc nu are minte și cuvînt îndeajuns spre a înfățișa fie și aproximativ această prea-sfîntă și prea-mare taină. Hristos e totodată Dumnezeu-Cuvîntul și om, Dumnezeu-Cuvîntul și Biserica, Dumnezeu- Cuvîntul cu trupul în ceruri și în trupul Său, Biserica, pe pămînt.…
Bucură-te! Spiritual life

Bucură-te!

Condacul al 5-lea Acatist Sfintei Mironosițe, egală cu Apostolii, Maria de Magdala Ca o stea cu dumnezeiască mergere urmând lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, te-ai arătat între mironosiţe. Împreună cu acelea stând acum şi pururea înaintea Sfintei Treimi, adu-ne şi pe noi împreună cu cetele cele sfinţite, prin rugăciunile tale, luminându-ne calea cea întunecată a vieţii noastre, pentru a-I…
Bucură-te! Spiritual life

Bucură-te!

Condac 5: Acatist Sfântului Preacuviosului Serghie de RadonejCa o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe toți cei rătăciți către cereasca împărație ca împreună să slăvim pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Icos 5: Văzând că-n lumea aceasta toate sunt deșertăciune, ostenindu-te pentru cele nestricăcioase, ai plăcut Bunului Dumnezeu și te-ai învrednicit a sta în fața înfricoșătorului Său Prestol, pentru care…
Viaţa şi pătimirea Cuvioasei Muceniţe Evdochia  (1_martie) Spiritual life

Viaţa şi pătimirea Cuvioasei Muceniţe Evdochia (1_martie)

Vieţile Sfinţilor pe luna martie Pe vremea lui Traian împăratul (98-117), în cetatea ce se numeşte Iliopolis, care este în Siria cea dinăuntru, în stăpînirea Feniciei din Liban, care se mărgineşte cu ţara evreiască, trăia o fecioară anume Evdochia, cu neamul şi cu credinţa samarineancă, slujitoare a diavolului, locaş şi unealtă preacumplită. Şi era atît de frumoasă şi cu…