Zi: 2 aprilie 2019

Cuvine-se

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Cum să nu te lași păcălit de o știre falsă?

Potrivit unui sondaj Eurobarometru de anul trecut, cetățenii europeni consideră că există multe știri false în UE, 83% dintre respondenți declarând că acest fenomen reprezintă o amenințare la adresa democrației.

Este cert că există suficiente știri false, dar cum pot fi ele identificate?

Iată câțiva pași practici pe care îi poți parcurge ca să reperezi dezinformarea.

  1. Verifică sursa. Cine se află în spatele ei?

Investighează site-ul sau profilul de pe rețeaua de socializare. Citește rubrica Despre noi, informează-te cu privire la misiunea organizației și datele ei de contact.

  1. Verifică povestea

Uneori titlurile pot fi create doar pentru a atrage mai multe click-uri. Informează-te cu privire la întreaga poveste. Caută dacă a mai scris altcineva despre subiect.

În acest sens, poți utiliza motoarele de căutare precum Google.

În contextul știrilor false s-a dezvoltat un alt demers jurnalistic, respectiv verificarea faptelor sau fact-checking. Această activitate presupune verificarea unor afirmații din texte din punct de vedere al veridicității și corectitudinii acestora. Deși răspândit în țările occidentale, fact-checking-ul a început să prindă contur și în România.

Există linkuri incluse în articol? Accesează-le și verifică dacă informațiile confirmă povestea inițială.

  1. Verifică autorul

Fă o cercetare rapidă cu privire la autorul articolului. Este credibil? Este o persoană reală?

  1. Verifică data

Uneori sunt republicate știri mai vechi, dar acest lucru nu le face relevante pentru evenimentele curente.

  1. Verifică internetul. Ești vizat?

Verifică secțiunea Info și ads de pe Facebook sau alte rețele de socializare: De ce vezi asta? Verifică setările de confidențialitate.


Expunerea cetățenilor la dezinformare pe scară largă, inclusiv informații înșelătoare sau evident false, reprezintă o provocare majoră pentru Europa.

Potrivit unei comunicări a Comisiei Europene despre combaterea dezinformării online, „dezinformarea erodează încrederea în instituții, precum și în mass-media digitală și tradițională și are efecte nocive asupra democrațiilor noastre prin afectarea capacității cetățenilor de a lua decizii în cunoștință de cauză”.

În acest context, Uniunea Europeană a inițiat campania „UE versus dezinformare” (EU versus Disinformation). Pe lângă eforturile de identificare a cazurilor de dezinformare la nivelul Uniunii Europene, echipa EU vs Disinformation oferă instructaj și consultanță pe tema dezinformării instituțiilor europene, guvernelor statelor membre, jurnaliștilor și cercetătorilor.sursa

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

1.Toată înţelepciunea este de la Domnul şi cu El este în veac.
2.Nisipul mărilor şi picăturile ploii şi zilele veacului, cine le va număra?
3.Înălţimea cerului şi lăţimea pământului, şi adâncul şi înţelepciunea, cine le va cerceta?
4.Înainte de toate s-a zidit înţelepciunea şi înţelegerea minţii este din veac.
5.Izvorul înţelepciunii este cuvântul lui Dumnezeu întru cele înalte, şi căile ei sunt porunci veşnice.
6.Rădăcina înţelepciunii, cui s-a descoperit? Şi izvoarele ei, cine le cunoaşte?
7.Unul este înţelept, înfricoşător foarte, Domnul, Cel care şade pe scaunul Său.
8.El a zidit-o şi a văzut-o, şi a numărat-o, şi a revărsat-o peste toate lucrările Sale.
9.Ea se află la tot trupul după măsura dărniciei Lui, şi a dat-o celor ce-L iubesc pe El.
10.Frica Domnului este mărire şi laudă şi veselie şi cunună de bucurie.
11.Frica Domnului va desfăta inima şi va da veselie şi bucurie şi lungime de zile.
12.Celui ce se teme de Domnul bine îi va fi; întru cele mai de pe urmă şi în ziua sfârşitului său va afla har. Temerea de Domnul este dar de la Dumnezeu şi îndreaptă pe om pe căile iubirii.
13.Iubirea de Dumnezeu este înţelepciunea slăvită şi cui voieşte El, aceluia o împarte după chibzuinţa Sa.
14.Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi cu cei credincioşi ea se formează o dată în sânul mamei. Între oameni ea şi-a pus temelie veşnică şi seminţiei lor se încredinţează.
15.Deplinătatea înţelepciunii este a se teme de Domnul, şi ea îi adapă din roadele sale.
16.Casa lor o va umple de ce poftesc ei, şi cămările lor de roadele ei.
17.Cununa înţelepciunii este temerea de Domnul, care odrăsleşte pace şi sănătate nevătămată; dar şi una şi alta sunt daruri de la Dumnezeu, Care revarsă cinste peste cei care Îl iubesc pe Dânsul.
18.El a văzut-o şi a măsurat-o; ştiinţă şi înţeleaptă înţelegere ca ploaia a revărsat şi a înălţat mărirea celor ce o stăpânesc pe dânsa.
19.Rădăcina înţelepciunii este a se teme de Domnul, iar ramurile ei, lungime de zile.
20.Frica Domnului îndepărtează păcatele, şi la cine petrece, de la acela abate mânia.
21.Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este.
22.Până la o vreme va suferi cel îndelung-răbdător, după aceea îi va răsări veselie.
23.Până la o vreme îşi va ascunde cuvintele sale, dar buzele celor credincioşi vor grăi cuminţenia lui.
24.În vistieriile înţelepciunii sunt pildele ştiinţei; celui păcătos îi este urâtă temerea de Dumnezeu.
25.Pofteşti înţelepciune? ţine poruncile şi Domnul îţi va da-o ţie.
26.Că înţelepciunea şi învăţătura stau în temerea de Domnul, şi plăcute sunt Lui credinţa şi blândeţea.
27.Nu fi neîncrezător în temerea de Domnul şi să nu te apropii de El cu inimă îndoită.
28.Nu te făţărnici înaintea oamenilor, şi buzelor tale ia aminte.
29.Nu te înălţa, ca să nu cazi şi să aduci necinste sufletului tău.
30.Căci va descoperi Domnul cele ascunse ale tale şi în mijlocul adunării te va înjosi,
31.Pentru că nu te-ai apropiat cu inimă curată de frica Domnului, şi inima ta este plină de vicleşug.


Istoria Susanei


1.Era un om cu numele Ioachim, care locuia în Babilon.
2.Şi şi-a luat femeie, al cărui nume era Susana, fiica lui Hilchia, frumoasă foarte şi cu frica lui Dumnezeu.
3.Şi părinţii ei, drepţi fiind, au învăţat pe fiica lor după legea lui Moise.
4.Şi era Ioachim foarte bogat şi avea grădină aproape de casă.
5.Şi se adunau la el Iudeii; pentru că era mai în cinste decât toţi.
6.Şi au fost rânduiţi doi bătrâni din popor judecători în anul acela, de care zisese Domnul, „că a ieşit fărădelegea din Babilon, din bătrânii judecători, care se părea că ocârmuiesc poporul”.
7.Aceştia rămâneau la casa lui Ioachim, şi veneau la ei toţi cei care voiau să aibă judecată.
8.Când pleca poporul la amiază, ieşea şi Susana în grădina bărbatului ei.
9.Şi au văzut-o cei doi bătrâni în toate zilele ieşind şi umblând, şi s-au aprins cu poftă asupra ei.
10.Au răzvrătit gândul, şi-au abătut ochii dinspre cer, şi nici nu şi-au adus aminte de judecăţile cele drepte.
11.Şi erau amândoi înfierbântaţi pentru ea şi n-a spus unul altuia zbuciumul lor, că le era ruşine a-şi spune pofta, că voiau să se împreuneze cu ea.
12.Şi păzeau cu nevoinţă în toate zilele s-o vadă. Şi a zis unul către altul: „Să mergem acasă, că este vremea prânzului”.
13.Şi ieşind, s-au despărţit unul de altul şi, întorcându-se, au venit la acelaşi loc şi, întrebându-se unul pe altul pricina, îşi mărturisiră pofta.
14.Şi amândoi împreună au hotărât vremea când o vor putea afla singură.
15.Şi pe când pândeau ei o zi prielnică, ea a intrat ca de obicei cu două fete să se scalde în, grădină, că era foarte cald.
16.Şi nimeni nu era acolo, afară de cei doi bătrâni ascunşi, care o pândeau.
17.Şi a zis fetelor: „Aduceţi-mi untdelemn şi săpun şi închideţi porţile grădinii ca să mă scald”.
18.Şi au făcut cum le-a zis; au închis uşile grădinii şi, ieşind pe alături ca să aducă cele ce le-a poruncit, n-au văzut pe bătrâni ascunşi.
19.Şi după ce au ieşit fetele, s-au sculat cei doi bătrâni şi au alergat asupra ei şi au zis: „Iată uşile grădinii sunt închise şi nimeni nu ne vede, şi suntem aprinşi cu poftă asupra ta.
20.Pentru aceea binevoieşte şi te culcă cu noi; iar de nu, vom mărturisi asupra ta că a fost cu tine un tânăr şi pentru aceea ai trimis fetele de la tine”.
21.Şi a suspinat Susana şi a zis: „Sunt strâmtorată din toate părţile;
22.Că de voi face aceasta, moarte îmi este; iar de nu voi face, nu voi scăpa din mâinile voastre.
23.Mai bine este pentru mine să nu fac şi să cad în mâinile voastre decât să păcătuiesc înaintea Domnului”.
24.Şi a strigat Susana cu glas mare, şi au strigat şi cei doi bătrâni asupra ei, şi alergând unul a deschis uşile grădinii.
25.Dacă auziră cei din casă strigătul în grădină, săriră înăuntru pe uşa cea din dos să vadă ce i s-a întâmplat.
26.Şi, după ce au grăit bătrânii cuvintele lor, s-au ruşinat slugile foarte, că niciodată nu s-a grăit cuvânt ca acesta despre Susana.
27.Şi a doua zi, după ce s-a adunat poporul la Ioachim, bărbatul ei, au venit şi cei doi bătrâni plini de cuget rău asupra Susanei, ca să o omoare.
28.Şi au zis înaintea poporului: „Trimiteţi la Susana, fata lui Hilchia, femeia lui Ioachim”, şi ei au trimis.
29.Şi a venit ea şi părinţii ei şi fiii ei şi toate rudeniile ei.
30.Susana era gingaşă şi frumoasă.
31.Aceşti bătrâni nelegiuiţi au poruncit ca ea să se descopere, că era acoperită, ca să se sature de frumuseţile ei.
32.Şi plângeau cei care erau lângă ea şi toţi cei care o ştiau.
33.Şi sculându-se bătrânii în mijlocul poporului, puseră mâinile pe ea.
34.Ea, plângând, căuta la cer, că inima ei era nădăjduind spre Domnul.
35.Şi au zis bătrânii: „Umblând noi în grădină, a intrat ea cu două slujnice şi a închis uşa, dându-le drumul.
36.Şi a venit la ea un tânăr care fusese ascuns şi s-a culcat cu ea.
37.Noi fiind în colţul grădinii, văzând fărădelegea, am alergat asupră-le.
38.Şi văzându-i împreunându-se, pe el nu l-am putut opri, că era mai tare ca noi, şi deschizând uşile a fugit.
39.Şi prinzând-o pe ea, am întrebat-o cine era tânărul acela, şi n-a vrut să ne spună.
40.Aceasta mărturisim”.
41.Şi i-a crezut pe ei adunarea, ca pe nişte bătrâni ai poporului şi judecători, şi au judecat-o spre moarte.
42.Şi strigând cu glas mare Susana a zis: „Dumnezeule cel Veşnic, Cunoscătorul celor ascunse, Care ştii toate mai înainte de a se face, Tu ştii că minciuni au spus ei asupra mea.
43.Şi iată mor, nefăcând nimic din cele ce au viclenit aceştia asupra mea”.
44.Şi a auzit Dumnezeu glasul ei şi, când o duceau să o piardă, a deşteptat duhul într-un prunc tânăr, căruia îi era numele Daniel.
45.Şi a strigat pruncul cu glas mare: „Curat sunt eu de sângele acesteia”.
46.S-a întors tot poporul la el, şi a zis: „Ce înseamnă aceasta?”
47.Şi el, stând în mijlocul lor, a zis: „Oare aşa de nebuni sunt toţi fiii lui Israel?
48.Căci necercetând, nici adevărul cunoscând, aţi osândit pe fata lui Israel.
49.Întoarceţi-vă la judecată, pentru că minciuni au spus ei asupra ei”.
50.Şi s-a întors tot poporul degrabă şi i-au zis lui bătrânii: „Vino de şezi în mijlocul nostru şi ne spune nouă că ţi-a dat Dumnezeu cinstea bătrâneţilor”.
51.Şi a zis către ei Daniel: „Despărţiţi-i unul de altul şi-i voi întreba”.
52.Şi după ce s-au despărţit unul de altul, a chemat pe unul din ei şi a zis către el: „Învechitule în zile rele! Acum au venit păcatele tale, pe care le făceai mai înainte, făcând judecăţi strâmbe, şi pe cei nevinovaţi învinuind, şi pe cei vinovaţi slobozind, de vreme ce Domnul zice: Pe cel nevinovat şi pe cel nedrept să nu-l omori.
53.Şi de ai văzut pe această femeie cu acel tânăr, spune sub ce copac i-aţi prins în fapt?” El a zis: „Sub mesteacăn”.
54.Zis-a Daniel: „Drept ai minţit asupra capului tău.
55.Acum îngerul lui Dumnezeu, luând poruncă de la El, te va spinteca în două”.
56.Şi punându-l alături, a poruncit să aducă pe celălalt şi i-a zis: „Sămânţa lui Canaan şi nu a lui Iuda, frumuseţile te-au înşelat şi pofta a răzvrătit inima ta.
57.Aşa făceai fetelor lui Israel care, de frică, se împreunau cu voi; ci n-a suferit fata lui Iuda fărădelegea voastră.
58.Acum spune-mi sub ce copac i-aţi prins?” Iar el a zis: „Sub salcâm”.
59.Şi i-a zis Daniel lui: „Drept ai minţit şi tu asupra capului tău.
60.Căci aşteaptă îngerul lui Dumnezeu, având sabie, să te taie în două, ca să vă piardă de tot pe voi”.
61.Şi a strigat toată adunarea cu glas mare şi a binecuvântat pe Dumnezeu, Cel care izbăveşte pe cei care nădăjduiesc în El.
62.Şi s-a sculat asupra celor doi bătrâni, că i-a dovedit Daniel din cuvintele lor, că au mărturisit strâmb şi le-a făcut după legea lui Moise, precum cu vicleşug gândit-au să facă aproapelui lor, şi i-a omorât şi a scăpat sângele cel nevinovat în ziua aceea.
63.Iar Hilchia şi femeia lui au lăudat pe Dumnezeu pentru Susana, fiica lor, împreună cu Ioachim, bărbatul ei, şi cu toate rudele ei, pentru că nu s-a aflat întru ea lucru urât.
64.Şi Daniel s-a făcut mare înaintea poporului din ziua aceea şi de aci înainte.

Din Descoperirea Dumnezeiască a Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul și Theologul

(Cap. 12. 1-18)

1.Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
2.Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
3.Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
4.Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
5.Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
6.Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
7.Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
8.Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
9.Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.
10.Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.
11.Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte.
12.Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt.
13.Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul.
14.Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui.
15.Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa.
16.Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură.
17.Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.
18.Şi a stat pe nisipul mării.