Zi: 4 aprilie 2019

„Despre omul drept” Spiritual life

„Despre omul drept”

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi, 2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii. 3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat. 4. Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel…
Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie, ocrotitor minunat! Spiritual life

Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie, ocrotitor minunat!

Condac 7: Mare între Ierarhi și înțelept între învățători, dar și smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim și cântăm: Aliluia! Icos 7: Nectar al dreptății și fruct de viață sfântă, căii dumnezeiești ai…
Bucură-te Sfinte, ascet tare, lui Hristos următor Spiritual life

Bucură-te Sfinte, ascet tare, lui Hristos următor

Condac 6: Văzut-au creștinii din toată Biserica Egiptului că ești un adevărat propovăduitor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea credincioșilor, ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Părinte Sfânt, care cu putere învață. Și împreună cu tine nu încetau să cânte Domnului: Aliluia! Icos 6: Strălucit-ai și în pământul elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile…
Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie, păstor luminat al Pentapolisului Spiritual life

Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie, păstor luminat al Pentapolisului

Condac 5: Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire ca oarecând sfinții cei de demult. Căci în același chip ca și ei viața ți-ai petrecut și slăvite minuni ai săvârșit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei care cântă: Aliluia! Icos 5: Arhiereu înțelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în țara Egiptului,…
Sfântul Preacuvios Iustin de la Celie „Biserica Ortodoxă și ecumenismul” Însușirile Bisericii Spiritual life

Sfântul Preacuvios Iustin de la Celie „Biserica Ortodoxă și ecumenismul” Însușirile Bisericii

Însușirile Bisericii Însușirile Bisericii sînt nenumărate, fiind de fapt însușirile Dumnezeu- Omului Hristos, iar prin El și însușirile Dumnezeirii celei în Treime. Însă de Dumnezeu înțelepțiții Părinți ai Soborului al doilea a toată lumea, cîrmuiți și călăuziți de Duhul Sfînt, le-au concentrat, în cel de-al nouălea articol al Simbolului de credință, în acestea patru: "Cred într-una, sfîntă, sobornicească și…
Noi reguli pentru echilibrul dintre viața profesională și cea de familie Spiritual life

Noi reguli pentru echilibrul dintre viața profesională și cea de familie

Parlamentul European votează noi reguli care să permită părinților și îngrijitorilor să îmbine mai bine viața profesională cu cea de familie. O mai mare flexibilitate a condițiilor de lucru și a concediului pentru îngrijirea familiei ar putea ajuta părinții și îngrijitorii activi pe piața muncii să-și echilibreze interesele profesionale cu cele personale și să nu fie nevoiți să aleagă…
„Din înțelepciunea părinților duhovnicești” Spiritual life

„Din înțelepciunea părinților duhovnicești”

Aceasta e cea mai mare greşeală a fetelor din ziua de azi! Părintele Stareţ Iustin de la Mănăstirea Oaşa atrage atenția: 17 aprilie 2018 ortodoxnews Parinti S-a răspândit foarte mult aşa-zisa căsătorie de probă, cum vedeţi lucrul acesta? – Este şi o greşeală a fetelor, mai mult decât a băieţilor. Dacă o fată i se oferă băiatului ca şi…
Bucură-te Sfinte Ierarhe Nectarie Spiritual life

Bucură-te Sfinte Ierarhe Nectarie

Condac 4: Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioșilor Părinți, fără încetare ți-ai dorit viața cea îngerească. De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în îngerescul cin monahal și pe vrăjmașul l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia! Icos 4: Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălțime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, degrabă…
Spiritual life

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin.
Spiritual life

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim
Spiritual life

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin.