• Spiritual life

  „Despre omul drept”

  Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi, 2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii. 3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat. 4. Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa. 5. Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit. 6. Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă, şi cel care se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa. 7. Cel care se teme de…

 • Spiritual life

  Sfântul Cuvios Părintele nostru Iosif Isihastul

  CATRE UN CALUGAR CARE A INTRAT PE CAMPUL DE LUPTA Bucura-te in Domnul, iubite fiu pe care harul lui Iisus te-a luminat si te-ai lepadat de lume. Te-a aruncat in Pustie si te-a trimis in obste. Si acum slavesti din suflet pe Dumnezeu si Ii multumesti. Harul dumnezeiesc, fiul meu, este ca ceva care patrunde in suflet si-l atrage pe om fara sa-l sileasca spre cele inalte. El cunoaste modul in care sa incante pe pestii cei intelegatori si sa-i scoata din marea acestei lumi. Ce se intampla insa dupa aceasta ? Dupa ce Dumnezeu scoate din lume pe cel acel vrea sa traiasca in pustnicie si il aduce in…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie, ocrotitor minunat!

  Condac 7: Mare între Ierarhi și înțelept între învățători, dar și smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim și cântăm: Aliluia! Icos 7: Nectar al dreptății și fruct de viață sfântă, căii dumnezeiești ai urmat și norului duhovnicesc, iar pe noi, cei aflați la vremuri de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când îți cântă ție unele ca acestea: Bucură-te, cărare a bucuriei; Bucură-te, adiere a veșniciei; Bucură-te, cel ce izvorăști apele harului; Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului; Bucură-te,…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfinte, ascet tare, lui Hristos următor

  Condac 6: Văzut-au creștinii din toată Biserica Egiptului că ești un adevărat propovăduitor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea credincioșilor, ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Părinte Sfânt, care cu putere învață. Și împreună cu tine nu încetau să cânte Domnului: Aliluia! Icos 6: Strălucit-ai și în pământul elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile credincioșilor cu focul sfintelor învă­țături și cu razele vieții tale, Sfinte Nectarie. Pentru aceasta, luminați fiind și noi de strălucirea ta, îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului; Bucură-te, trâmbița cea tare a adevărului; Bucură-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor; Bucură-te, izvor al harului și al vindecărilor;…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie, păstor luminat al Pentapolisului

  Condac 5: Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire ca oarecând sfinții cei de demult. Căci în același chip ca și ei viața ți-ai petrecut și slăvite minuni ai săvârșit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei care cântă: Aliluia! Icos 5: Arhiereu înțelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în țara Egiptului, păstor luminat al Pentapolisului, aler­gând, ca oarecând marele Pavel, spre viața în Hristos. De aceea, și cei credincioși, cunoscând virtuțile tale, cu glas de bucurie cântă unele ca acestea: Bucură-te, a cetății mărire; Bucură-te, a evlaviei fire; Bucură-te, cel asemenea cuvioșilor pustiei; Bucură-te, podoaba cea nouă a preoției; Bucură-te, vas al…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuvios Iustin de la Celie „Biserica Ortodoxă și ecumenismul” Însușirile Bisericii

  Însușirile Bisericii Însușirile Bisericii sînt nenumărate, fiind de fapt însușirile Dumnezeu- Omului Hristos, iar prin El și însușirile Dumnezeirii celei în Treime. Însă de Dumnezeu înțelepțiții Părinți ai Soborului al doilea a toată lumea, cîrmuiți și călăuziți de Duhul Sfînt, le-au concentrat, în cel de-al nouălea articol al Simbolului de credință, în acestea patru: „Cred într-una, sfîntă, sobornicească și apostolească Biserică.” Aceste însușiri ale Bisericii – unicitatea, sfințenia, sobornicitatea și apostolicitatea ei – vin din însăși firea și din scopul ei. Ele hotărnicesc limpede și exact caracterul Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, prin care ea, ca așezămînt șinstituțieț și obște școmunitateț Dumnezeu-omenească, se deosebește de toate așezămintele șinstituțiileț și obștile…

 • Spiritual life

  Noi reguli pentru echilibrul dintre viața profesională și cea de familie

  Parlamentul European votează noi reguli care să permită părinților și îngrijitorilor să îmbine mai bine viața profesională cu cea de familie. O mai mare flexibilitate a condițiilor de lucru și a concediului pentru îngrijirea familiei ar putea ajuta părinții și îngrijitorii activi pe piața muncii să-și echilibreze interesele profesionale cu cele personale și să nu fie nevoiți să aleagă între familie și carieră. Rata ocupării forței de muncă a femeilor în cele 28 de membre state ale UE a fost de 66,5% în anul 2017 (prin comparație cu 78% a bărbaților). Statisticile arată că femeile sunt mai predispuse să lucreze cu jumătate de normă sau să facă pauze profesionale cu…

 • Spiritual life

  „Din înțelepciunea părinților duhovnicești”

  Aceasta e cea mai mare greşeală a fetelor din ziua de azi! Părintele Stareţ Iustin de la Mănăstirea Oaşa atrage atenția: 17 aprilie 2018 ortodoxnews Parinti S-a răspândit foarte mult aşa-zisa căsătorie de probă, cum vedeţi lucrul acesta? – Este şi o greşeală a fetelor, mai mult decât a băieţilor. Dacă o fată i se oferă băiatului ca şi cum i-ar fi nevastă şi el nu are o concepţie creştină de viaţă, de ce s-ar mai gândi să se cunune cu ea? El o are ca pe o nevastă, fără să se căsătorească, fără să-şi asume responsabilităţile. Ca să fii o familie trebuie să-ţi asumi nişte responsabilităţi. Aşa, ei trăiesc…