• Spiritual life

  Un nou răspuns al Arhiepiscopului Anastasie de Tirana, adresat Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu, în problema Ucrainei

  „Sanctitatea Voastră,    Arhiepiscopul dumnezeiesc al Constantinopolului, Noii Rome, și Patriarh Ecumenic, mult iubite și îndrăgit frate și coslujitor al Smereniei Noastre, Bartolomeu, Vă îmbrățișăm întru Domnul, Sanctitatea Voastră, într-o manieră de bunătate.    După ce am așteptat cu mare interes răspunsul Sanctității Voastre, pentru a duce la bun sfârșit chestionarea Bisericii Ortodoxe Autocefale din Albania despre Primatul noii Biserici Autocefale din Ucraina, Noi am primit scrisoarea și, în ședința Sfântului nostru Sinod (7 martie, din acest an), am studiat în detaliu conținutul său. Datorită gravității subiectului, este de datoria noastră să oferim, cu respect sincer, anumite explicații și precizări.    1. În scrisoarea Noastră din data de 14 ianuarie…

 • Spiritual life

  Sf. Cuviosul Părintele nostru Iosif Isihastul

   Către același Fiul meu, daca iei aminte la ceea ce iti scriu si te silesti pe tine insuti, vei afla mult folos. Toate acestea ti se intampla deoarece nu te straduiesti indeajuns la rugaciune. Deci, sileste-te. Spune tot timpul rugaciunea. Sa nu-ti stea deloc gura. Asa te vei obisnui cu rugaciunea si o va prelua apoi mintea. Nu da curaj gandurilor, deoarece astfel te slabesti si te intinezi. Rugaciune, silirea firii continuu, si vei vedea cat har vei primi. Viata omului, fiul meu, este necaz si suparare, deoarece este instrainare. Sa nu cauti odihna desavarsita. Hristos a purtat crucea. Si noi trebuie s-o purtam. Daca vom rabda toate necazurile, vom…

 • Spiritual life

  Meditație asupra etimologiei și sensului cuvintelor „a mângâia” și „Mângâietor”

  „Împărate ceresc, Mângâietorule…” Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin. După substantivul „Împărate Ceresc ” urmează apelativul „Mângâietorule” (Παράκλητος în greacă, Утешитель/Uteshiteli în slavă). Astfel L-a numit Mântuitorul pe Duhul Sfânt într-o convorbire cu ucenicii: „Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți că rămâne la voi și în…

 • Spiritual life

  Bucură-te, Ierarhe, al lui Hristos chip!

  Bucură-te Sfinte, că în România mari minuni săvârșești! Bucură-te Părinte, ocrotitorul nostru care printre noi nevăzut slujești! Bucură-te că prin Harul Duhului Sfânt viu, mai viu decât noi ești!Bucură-te, că putere ai luat de sus să ne ocrotești! Bucură-te, că eretici aceste lucruri nu le știu! Bucură-te, om îndumnezeit prin Har – veșnic viu !

 • Spiritual life

  Bucută-te, Sfinte Părinte! că din trupul tău Harul Mângâietorului Duh se revarsă, adăpând sufletele chinuite și vindecă boli!

  Condac 12: Harul Mângâietorului cu bogăție se re­varsă prin sfintele tale Moaște și, asemenea unui izvor nesecat, adapă su­fletele chinuite și vindecă bolile trupești ale celor ce cântă ne­în­cetat către Domnul: Aliluia! Icos 12: Cântând împreună cu cetele cele îngerești imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, privește dintru înălțime și spre noi, păcătoșii, și cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuți pe cei ce cu credință cântăm către tine unele ca acestea: Bucură-te, fiu al Silivriei; Bucură-te, slava Bisericii; Bucură-te, mândria Eghinei; Bucură-te, păzitorul Eladei; Bucură-te, chip și model de cucernic ierarh; Bucură-te, pavăză și scăpare pentru orice monah; Bucură-te, luceafărul cel nou al Bisericii; Bucură-te, darul prin…

 • Spiritual life

  Dumnezeiasca Descoperire a Sfântului Ioan Apostolul, Profetul și Theologul

  Capitolul 13 1. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. 2. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare. 3. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară. 4. Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei,…

 • Spiritual life

  Despre omul drept și sfânt care exista în lume și în ceruri

  Bucură-te Sfinte Nectarie din Eghina că ești bun! Condac 11: Cântări de mulțumire nenumărate îți înălțăm ție, Sfinte, noi cei ocrotiți sub acoperământul tău. Căci, în toate ne­cazurile noastre, degrabă ai venit să ne alungi tristețea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos cântând: Aliluia! Icos 11: Ai ars zelul demonilor, cu flăcările minunilor tale și cu osârdie ai venit în ajutorul credincioșilor. În suferințe grele, le-ai stins durerea și de mulțime mare de boli i-ai vindecat. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea: Bucură-te, vindecătorul bolnavilor; Bucură-te, spaima demonilor; Bucură-te, că pe cei chinuiți de friguri i-ai vindecat; Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat; Bucură-te, cel…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie din Eghina că ești bun!

  Condac 10: Ajutor și acoperitor te numesc toți credincioșii care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci, dintre cei ce te-au chemat cu credință, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toți cu bucurie cântă: Aliluia! Icos 10: Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, și celor de departe degrabă le-ai venit în ajutor, salvându-i de primejdii și de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând: Bucură-te, că Mare ai fost numit între Părinți; Bucură-te, că loc de cinste ai între sfinți; Bucură-te, că la fel cu cei de demult ești lăudat; Bucură-te, că între Sfinții Părinți ai fost încununat; Bucură-te, triumf…