Zi: 5 aprilie 2019

Un nou răspuns al Arhiepiscopului Anastasie de Tirana, adresat Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu, în problema Ucrainei Spiritual life

Un nou răspuns al Arhiepiscopului Anastasie de Tirana, adresat Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu, în problema Ucrainei

"Sanctitatea Voastră,    Arhiepiscopul dumnezeiesc al Constantinopolului, Noii Rome, și Patriarh Ecumenic, mult iubite și îndrăgit frate și coslujitor al Smereniei Noastre, Bartolomeu, Vă îmbrățișăm întru Domnul, Sanctitatea Voastră, într-o manieră de bunătate.    După ce am așteptat cu mare interes răspunsul Sanctității Voastre, pentru a duce la bun sfârșit chestionarea Bisericii Ortodoxe Autocefale din Albania despre Primatul noii…
Meditație asupra etimologiei și sensului cuvintelor „a mângâia” și „Mângâietor” Spiritual life

Meditație asupra etimologiei și sensului cuvintelor „a mângâia” și „Mângâietor”

„Împărate ceresc, Mângâietorule…” Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin. După substantivul "Împărate Ceresc " urmează apelativul „Mângâietorule” (Παράκλητος în greacă, Утешитель/Uteshiteli în slavă). Astfel L-a numit Mântuitorul pe…
Bucură-te, Ierarhe, al lui Hristos chip! Spiritual life

Bucură-te, Ierarhe, al lui Hristos chip!

Bucură-te Sfinte, că în România mari minuni săvârșești! Bucură-te Părinte, ocrotitorul nostru care printre noi nevăzut slujești! Bucură-te că prin Harul Duhului Sfânt viu, mai viu decât noi ești!Bucură-te, că putere ai luat de sus să ne ocrotești! Bucură-te, că eretici aceste lucruri nu le știu! Bucură-te, om îndumnezeit prin Har - veșnic viu !
Bucută-te, Sfinte Părinte! că  din trupul tău Harul Mângâietorului Duh se revarsă, adăpând sufletele chinuite și vindecă boli! Spiritual life

Bucută-te, Sfinte Părinte! că din trupul tău Harul Mângâietorului Duh se revarsă, adăpând sufletele chinuite și vindecă boli!

Condac 12: Harul Mângâietorului cu bogăție se re­varsă prin sfintele tale Moaște și, asemenea unui izvor nesecat, adapă su­fletele chinuite și vindecă bolile trupești ale celor ce cântă ne­în­cetat către Domnul: Aliluia! Icos 12: Cântând împreună cu cetele cele îngerești imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, privește dintru înălțime și spre noi, păcătoșii, și cu milostivirea ta cea mare, nu…
Despre omul drept și sfânt care exista în lume și în ceruri Spiritual life

Despre omul drept și sfânt care exista în lume și în ceruri

Bucură-te Sfinte Nectarie din Eghina că ești bun! Condac 11: Cântări de mulțumire nenumărate îți înălțăm ție, Sfinte, noi cei ocrotiți sub acoperământul tău. Căci, în toate ne­cazurile noastre, degrabă ai venit să ne alungi tristețea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos cântând: Aliluia! Icos 11: Ai ars zelul demonilor, cu flăcările minunilor tale și cu…
Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie din Eghina că ești bun! Spiritual life

Bucură-te Sfinte Părinte Nectarie din Eghina că ești bun!

Condac 10: Ajutor și acoperitor te numesc toți credincioșii care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci, dintre cei ce te-au chemat cu credință, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toți cu bucurie cântă: Aliluia! Icos 10: Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, și celor de departe degrabă le-ai…
Sfântul Siluan Athonitul „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei” Tânjirea după Dumnezeu Spiritual life

Sfântul Siluan Athonitul „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei” Tânjirea după Dumnezeu

Partea I Tânjirea după Dumnezeu Sufletul meu tânjește după Domnul și cu lacrimi il caut. Cum aș putea să nu Te caut? Tu m-ai găsit mai întâi și mi-ai dat desfătarea Sfântului Tău Duh, și sufletul meu Te-a iubit. Tu vezi, Doamne, întristarea mea și lacrimile... Dacă nu m-ai fi atras prin iubirea Ta, nu Te-aș căuta așa cum…
Preacuviosul Părintele nostru Iustin de Celie – „Biserica Ortodoxă și ecumenismul”. Cincizecimea Spiritual life

Preacuviosul Părintele nostru Iustin de Celie – „Biserica Ortodoxă și ecumenismul”. Cincizecimea

CINCIZECIMEA Ce este Dumnezeu-Omul Hristos, ce este Dumnezeu în El și ce este om? Prin ce se cunoaște Dumnezeu în Dumnezeu-Omul și prin ce se cunoaște omul? Ce ne-a dăruit Dumnezeu nouă, oamenilor, în Dumnezeu-Omul și cu Dumnezeu-Omul? Toate acestea ni le vestește Duhul Sfînt - "Duhul Adevărului"; ne vestește tot adevărul despre El: despre Dumnezeul din El, și…
Bucură-te Părinte că ești bun! Spiritual life

Bucură-te Părinte că ești bun!

Condac 9: Pline de har sfânt și de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine înmiresmează, nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințindu-i pe aceia care nu încetează a cânta: Aliluia! Icos 9: Sfintele tale Moaște sunt izvorâtoare de har și de bogate daruri cerești. Mulțime de bolnavi…
Despre omul bun și fals la un loc Spiritual life

Despre omul bun și fals la un loc

Trebuie să merg la rugăciune și la odihna, dar iarăși primii o scrisoare despre o ciudățenie: omul fals și bun la un loc. Cine știe... poate pe undeva exista și așa o ființă cum auzim. Despre omul nu știu cum...Prea Cuvioase Părinte! Sufletul omului se va vedea dupa fapta, cel care vrea sa ajute va ajuta, iar cel care…
Bucură-te Părinte Sfinte! Spiritual life

Bucură-te Părinte Sfinte!

Condac 8: Străine minuni, Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, și la sfânta ta mănăstire, fără încetare sosește mulțime de lume, cerând vindecarea și izbăvirea de boli, cântând neîncetat: Aliluia! Icos 8: Liman izbăvitor, în insula Eghina, este mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovnicește spre…
„Despre omul drept” Spiritual life

„Despre omul drept”

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1. Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi, 2. Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii. 3. Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat. 4. Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel…
„Despre omul fals” Spiritual life

„Despre omul fals”

Continuarea plângerii a unei surori credincioase asupra "omul fals viețuitor în lume". Citind toate acestea nu am nici o părere. Nu sunt obișnuit să stau cu nimeni pe la judecăți, dar de mirat, mă mir. Prea Cuvioase Părinte, Omul fals e de când lumea. Dintotdeauna au fost, si vor mai exista. Deci ce sa mai vorbim despre oameni de…