Din înțelepciunea lui Solomon”„Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.”

Lasă un răspuns