• Spiritual life

  Preacuviosul Părintele nostru Iustin de la Celie, Noul Theolog

  HARUL Toate realitățile Dumnezeiești întrupate în Dumnezeu-Omul Hristos revarsă necontenit din sine nenumărate și nemăsurate puteri Dumnezeiești, neapărat trebuitoare ființei omenești pentru mîntuire, pentru în-dumnezeire, pentru în-creștinare, pentru îm-bisericire, pentru înduhovnicire, pentru în- treimificare, pentru în-dumnezeu-omenire; ele sînt numite printr-un singur cuvînt: har 27. Toate aceste puteri Dumnezeiești au în toate privințele însușiri și caracter Dumnezeu-omenesc, și prin aceasta sînt cu toată ființa în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, din ea și prin ea. În Biserică, totul este Dumnezeu-omenesc, fiindcă totul este al Dumnezeu-Omului. Nimic nu este în Biserică în afara categoriilor „Dumnezeu-omenescului” și „al Dumnezeu- Omului”. Mîntuirea noastră, adică în-dumnezeu-omenirea noastră, nu este altceva decît necontenita noastră „înharisire” 28. În…

 • Spiritual life

  Gheron Iosif Isihastul

  CATRE ACELASI : ASCULTA UN LUCRU CARE MI S-A INTAMPLAT MIE Am primit chiar acum scrisoarea ta si am citit cele ce imi scrii. Ma bucur de sanatatea ta si ma intristez de necazurile tale. Ceea ce imi scrii ti se intampla, fiul meu, pentru ca nu ai rabdare. Tu, fiul meu, cauti pe Hristos, vrei sa intri in cetatea cereasca. Se roaga pentru aceasta duhovnicul tau, se roaga parintii toti, ma rog si eu sarmanul aici, intre stanci. Domnul ne aude pe toti, dar pentru infrangerea semetiei sufletului tau, pentru ca sa se smereasca acesta, pentru a lupta impotriva maniei, furiei, fierbintelii patimilor, egoismului, ti-a trimis un ghimpe –…

 • Spiritual life

  Gheron Iosif Isihastul

  CATRE ACELASI: SCRII DESPRE MANIA FATA DE CEL CU INIMA IMPIETRITA Asculta-ma iarasi ! pune temelie buna. Zideste-ti palat frumos in ceruri. Curateste paharul pe dinlauntru, asa cum ne invata Domnul, pentru ca sa fie si pe dinafara curat. Toate cele care sunt savarsite cu trupul sunt ca frunzele care acopera omul pe dinafara. Acestea sunt bune si frumoase. Cele despre care ti-am scris mai inainte, acelea curatesc omul pe dinlauntru. Acelea vor deschide ochii sufletului. Din acelea se va curati inima si va putea vedea pe Dumnezeu in ziua aceea. Fara lucrarea mintii, este putin folosul celor din afara. Daca nu vezi lacrimile curgand la fiecare aducere aminte de…

 • Spiritual life

  Răspunsul Arhiepiscopului Iov (Getcha) de Telmesos la acuzele de ‘internaționalism ortodox’

  „În urma unui interviu recent acorat site-ului web al COE care se referă la noul meu rol de rector al Institutului de Studii Avansate în Teologie Ortodoxă din Chambésy, în contextul provocărilor Genevei internaționale și Bisericilor pentru justiție și pace, unde am declarat că, „înainte de orice particularitate religioasă sau etnică suntem, într-un fel, cetățeni ai lumii, avem o responsabilitate importantă în lume”, sunt criticat într-un ziar grecesc, de G. Papathanasopoulos, ca fiind „arhiepiscop internaționalist ortodox”. Această critică, ce poate părea ciudată în contextul Genevei internaționale, este, de fapt, simptomatică pentru o anumită Grecie naționalistă îngustă. De fapt, aceasta arată încă o dată că cea mai mare boală a Ortodoxiei…

 • Spiritual life

  Bucură-te Părinte Sfinte!

  Icos 1: Om purtător al bucuriilor celor cerești, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viață neprihănită petrecând, drept, cuvios și de Dumnezeu insuflat, întru toate dăruit; pentru aceasta și de la noi auzi unele ca acestea: Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioși; Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei dușmănoși; Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii; Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii; Bucură-te, locaș al sfințeniei și al lucrării cerești; Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăți îngerești; Bucură-te, cel care cu adevărat Sfânt te-ai arătat; Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat; Bucură-te, a credinței răsplată strălucitoare; Bucură-te, mijlocitor cucernic al harului;…

 • Spiritual life

  Bucură-te om ceresc, bucură-te înger pământesc, purtător al tristeților pământești și trăitor al bucuriilor celor cerești!

  Condac 13: O, preabunule părinte, luminător al ortodocșilor, ierarhule al lui Hristos, Sfinte Nectarie! Stând în fața Tronului lui Dum­nezeu, roagă-te neîncetat, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Om purtător al bucuriilor celor cerești…