• Spiritual life

  „Scara” nu este cartea începătorului ci a monahului

  Domnul să te binecuvânteze, sora N. Nu este o ascultare ci recomandare: poate mergeți la o plimbare împreună; treceți și pe la un magazin de cărți bisericești. Vedeți ce este acolo, și dacă prietena noastră D. are posibilitate își cumpără vreo carte care i se pare că e bună. Căutați să fie autorul om de la are aveți ce să învățați. Puteți să întrebați angajații să vă recomande. Aceste cărți cu „hrană tare”, scrise în limbajul monastic ale marilor asceți, cum ar fi  „Scara” pe care o propui, le vom citi peste câțiva ani când veți fi pregătite. Acum să citim cărți pe care putem să-le înțelegem.

 • Spiritual life

  „Despre omul drept”

  Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1. Fiule, să nu laşi pe cel sărac lipsit de hrană şi ochii celor nevoiaşi nu-i face să aştepte. 2. Sufletul flămând să nu-l întristezi şi să nu urgiseşti pe om când are lipsă. 3. Inima necăjită nu o tulbura şi nu întârzia a da celui lipsit. 4. Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac. 5. De la cel în lipsă nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blesteme. 6. Că rugăciunea celui ce te blestemă pe tine, întru amărăciunea sufletului său, o va auzi Cel care l-a făcut pe el.…

 • Spiritual life

  „Glasul Domnului Iisus printre oameni”

  Sfânta Evanghelie după IoanCap. 12, 47-50: „Şi dacă aude cine va cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îljudec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea. Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe carel-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi. Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce săvorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa vorbesc.”