Zi: 9 aprilie 2019

„Scara” nu este cartea începătorului ci a monahului

Domnul să te binecuvânteze, sora N.


Nu este o ascultare ci recomandare: poate mergeți la o plimbare împreună; treceți și pe la un magazin de cărți bisericești. Vedeți ce este acolo, și dacă prietena noastră D. are posibilitate își cumpără vreo carte care i se pare că e bună. Căutați să fie autorul om de la are aveți ce să învățați. Puteți să întrebați angajații să vă recomande.

Aceste cărți cu „hrană tare”, scrise în limbajul monastic ale marilor asceți, cum ar fi  „Scara” pe care o propui, le vom citi peste câțiva ani când veți fi pregătite.

Acum să citim cărți pe care putem să-le înțelegem.

„Despre omul drept”


Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

1. Fiule, să nu laşi pe cel sărac lipsit de hrană şi ochii celor nevoiaşi nu-i face să aştepte.
2. Sufletul flămând să nu-l întristezi şi să nu urgiseşti pe om când are lipsă.
3. Inima necăjită nu o tulbura şi nu întârzia a da celui lipsit.
4. Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac.
5. De la cel în lipsă nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blesteme.
6. Că rugăciunea celui ce te blestemă pe tine, întru amărăciunea sufletului său, o va auzi Cel care l-a făcut pe el.
7. Fă-te iubit adunării şi celui mai mare smereşte capul tău.
8. Pleacă săracului urechea ta şi cu blândeţe răspunde-i cele de pace.
9. Scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce-l năpăstuieşte şi să nu fi slab de înger când judeci.
10. Fii celor orfani ca un tată şi ca un bărbat pentru mama lor.
11. Şi vei fi ca fiu al Celui Preaînalt şi El te va iubi mai mult decât mama ta.
12. Înţelepciunea înalţă pe fiii săi, şi poartă grijă celor care o caută.
13. Cel care o iubeşte, iubeşte viaţa şi cei care se scoală pentru ea dis-de-dimineaţă se vor umple de veselie.
14. Cel care o ţine va moşteni mărire şi oriunde va merge îl va binecuvânta Domnul.
15. Cei care o slujesc vor sluji Celui Sfânt şi pe cei care o iubesc, îi iubeşte Domnul.
16. Cel care ascultă de ea va judeca neamuri şi cel care se apropie de ea va locui fără grijă.
17. Cine are încredere în ea are parte de ea şi urmaşii lui o moştenesc,
18. Că umblă cu el cu faţa ascunsă şi-l încearcă la început cu ispite şi-l înfricoşează şi-l strâmtorează,
19. Şi-l chinuieşte cu învăţătura sa, până ce va prinde încredere în el, şi-l va ispiti întru îndreptările sale.
20. Şi iarăşi se va întoarce drept la el şi-l va veseli şi îi va descoperi lui cele ascunse ale sale.
21. Iar de va rătăci, îl va părăsi şi-l va da în mâinile căderii lui.
22. Păzeşte vremea şi fereşte-te de rău şi pentru credinţa sufletului tău nu te ruşina.
23. Căci este ruşine care aduce păcat şi este ruşine care aduce mărire şi har.
24. Nu lua seama la nimeni când este vorba de paguba sufletului tău şi să nu te ruşinezi pentru pierderea ta.
25. Nu opri cuvântul în vreme de mântuire,
26. Că din cuvânt se cunoaşte înţelepciunea şi din graiurile limbii învăţătura.
27. Nu grăi împotriva adevărului, ci ruşinează-te de lipsa ta de învăţătură.
28. Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului.
29. Nu te supune omului nebun şi nu măguli faţa celui puternic.
30. Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.
31. Nu fi aspru cu limba ta şi leneş în lucrurile tale.
32. Nu fi ca un leu în casa ta şi nu necăji cu mânie pe casnicii tăi.
33. Să nu fie mâna ta întinsă la luat şi strânsă la dat.

„Glasul Domnului Iisus printre oameni”

Sfânta Evanghelie după Ioan
Cap. 12, 47-50:

„Şi dacă aude cine va cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl
judec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea.

Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care
l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi.

Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să
vorbesc.

Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa vorbesc.”