„Glasul Domnului Iisus printre oameni”

Sfânta Evanghelie după Ioan
Cap. 12, 47-50:

„Şi dacă aude cine va cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl
judec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea.

Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care
l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi.

Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să
vorbesc.

Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa vorbesc.”

 

 


hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns