• Spiritual life

  Actualitate: O analiză a situației politice din întreaga lume

  Psalmul 2. 1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni? 2. S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând: 3. « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ». 4. Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! 5. Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei; 6. Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. 7. Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi…

 • Spiritual life

  Simularea pentru examenele de vara la medicină

  Doamne ajuta, Părinte! Voiam sa va mulțumesc din inima pentru toate rugăciunile! Am luat nota mare. Sunt in prima jumate din cei care ar putea fi admiși in examenul din vara. Va mulțumesc! Cu ajutorul Domnului am reușit! Sora P. R. Baia Mare M-am bucurat să aud că Dumnezeu a ascultat rugăciunile și că este bine sora P. Normal că s-a pregătit și a lucrat mult dar mă bucură gândul ei la Dumnezeu și cererea ei să fie ajutată de Dumnezeu. Voiam mai departe să aflu și despre cealaltă fată care a fost și ea la aceste examene pregătitoare pentru cele din vară: Scrie-mi și despre prietena ta B., cum…

 • Spiritual life

  „CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC”

  Introducere Abordând tema studiului teologico-liturgic al Canonului sau Regulei Sfintei şi Dumnezeieştii Împărtăşiri cu Sfintele lui Hristos Taine ne confruntăm cu următoarele întrebări: Este oare nevoie de un asemenea Canon şi daca el este obligatoriu pentru toţi? Care este rostul şi rolul său? La ce îl ajută acesta pe omul credincios? Apare şi dilema: ajută sau împovărează cu şi mai multe reguli facând tot mai grea apropierea de Sfintele Taine? Smerita lucrare de faţă va încerca să atingă aceste aspecte şi să aducă lumină teologică asupra semnificaţiilor cuprinse în canon, abordând tema Canonului sau Regulei Pregătirii pentru Sfânta Împărtăşanie, cu precădere din punct de vedere al acestuia ca ajutor, sprijin şi…

 • Spiritual life

  „Explicații & comparații”

  De ce am renunțat la rețelele de socializare? Psalmul 1 1. Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut; 2. Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. 3. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori. 4. Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului. 5. De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici…

 • Spiritual life

  Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina

  Condac 1: Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitorului nostru ocro­titor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Icos 1: Om purtător al bucuriilor celor cerești, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viață neprihănită petrecând, drept, cuvios și de Dumnezeu insuflat, întru toate dăruit; pentru aceasta și de la noi auzi unele ca acestea: Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioși; Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei dușmănoși; Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii; Bucură-te, cel prin care se…