• Spiritual life

  CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC

  Istoria căderii este prezentată mai departe în Sfânta  Scriptură  prin exemplul lui David, regele, profetul şi psalmistul, alesul şi iubitul lui Dumnezeu, care ajunge să se împiedice jalnic de frumuseţea soţii lui Urie, credinciosul  general al oştirilor  sale (II Regi 11, 3 ). Amăgit fiind de cei trei vrăjmaşi vechi : Trupul, lumea şi diavolul, care îi vor ispititi pe toţi fiii oamenilor, de la Adam şi până la ultima şi Înfricoşata Judecată, Împăratul cade din demnitatea sa, dedându-se la cele mai neomeneşti fapte : adulterul şi uciderea. Este cu totul dureros acest episod din istoria vieţii Psalmistului David. Istorisirea acestor fapte ale lui David ne străpunge inima, cu atât…

 • Spiritual life

  Sfântul Preacuvios Iustin de la Celie: Biserica Ortodoxă și ecumenismul

  SFINTELE TAINE Toate Tainele lui Dumnezeu sînt sfinte. Tot ce s-a făcut s-a făcut prin a- tot-Sfîntul Dumnezeu-Cuvîntul. Iar tot ce este din Dumnezeu-Cuvîntul este cuvîntător și sfînt. Fără Dumnezeu-Cuvîntul nu s-a făcut nimic din cele ce s-au făcut (Ioan 1:3; Coloseni 1:16; Evrei 2:10). În toate lumile lui Dumnezeu totul e sfînt, afară de păcat; iar păcatul este reaua întrebuințare a libertății de către ființele zidite. Exemple: diavolul și omul. Libertatea este rău întrebuințată atunci cînd e îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Păcatul săvîrșit naște moarte. Diavolul are două puteri de căpetenie: păcatul și moartea. Cu ajutorul lor, el biruie oamenii și stăpînește asupra lor. Împărăția păcatului și a morții…

 • Spiritual life

  Bucură-te, Sfinte!

  Condac 2: Înțelepciune având, încă din tinerețe, de raza cea dumnezeiască sufletul ți-a fost luminat și strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, în virtuți înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia! Icos 2: Mergând în orașul Sfântului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumător și cercetarea celor sfinte ca apă­rător. De aceea, hrănindu-te din înțelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă îi auzi cântând unele ca acestea: Bucură-te, viță a veșniciei; Bucură-te, nectar al ambroziei; Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat; Bucură-te, că părinților celor din vechime ai urmat; Bucură-te, piatra…