Zi: 16 aprilie 2019

CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC Spiritual life

CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC

Istoria căderii este prezentată mai departe în Sfânta  Scriptură  prin exemplul lui David, regele, profetul şi psalmistul, alesul şi iubitul lui Dumnezeu, care ajunge să se împiedice jalnic de frumuseţea soţii lui Urie, credinciosul  general al oştirilor  sale (II Regi 11, 3 ). Amăgit fiind de cei trei vrăjmaşi vechi : Trupul, lumea şi diavolul, care îi vor ispititi…
Sfântul Preacuvios Iustin de la Celie: Biserica Ortodoxă și ecumenismul Spiritual life

Sfântul Preacuvios Iustin de la Celie: Biserica Ortodoxă și ecumenismul

SFINTELE TAINE Toate Tainele lui Dumnezeu sînt sfinte. Tot ce s-a făcut s-a făcut prin a- tot-Sfîntul Dumnezeu-Cuvîntul. Iar tot ce este din Dumnezeu-Cuvîntul este cuvîntător și sfînt. Fără Dumnezeu-Cuvîntul nu s-a făcut nimic din cele ce s-au făcut (Ioan 1:3; Coloseni 1:16; Evrei 2:10). În toate lumile lui Dumnezeu totul e sfînt, afară de păcat; iar păcatul este…
Bucură-te, Sfinte! Spiritual life

Bucură-te, Sfinte!

Condac 2: Înțelepciune având, încă din tinerețe, de raza cea dumnezeiască sufletul ți-a fost luminat și strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, în virtuți înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia! Icos 2: Mergând în orașul Sfântului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumător și cercetarea celor sfinte ca apă­rător. De…