• Spiritual life

  „Cine ne va arăta nouă cele bune?”

  Psalmul 4 1. Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. 2. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? 3. Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul. 4. Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi. 5. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6. Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne! 7. Dat-ai veselie în inima mea, mai…

 • Spiritual life

  CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC

  Pregătirea din punct de vedere liturgic „ (…) Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el (…)” (Ioan 6, 53-56) Pregătirea credincioşilor pentru Împărtăşania cu Sfintele Taine ale lui Hristos presupune cea mai serioasă luare aminte şi o lucrare continuă. Scara Sfântului Ioan Scărarul…

 • Spiritual life

  „Din experiența Sfinților”

  Sfântul Siluan Athonitul „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei” Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila Sa prin Duhul Sfânt, aș fi deznădăjduit din pricina mulțimii păcatelor mele, dar acum El a fermecat sufletul meu, și el s-a îndrăgostit de El și uită tot ce-i pământesc. Doamne, smerește inima mea, ca să fie întotdeauna plăcută Ție. înțelegeți, voi, toate noroadele pământului, cât de mult vă iubește Domnul și cu câtă milostivire vă cheamă la El: „Veniți la Mine și vă voi odihni pe voi.” „Vă voi odihni și pe pământ și în cer, și veți vedea slava Mea.” „Acum nu puteți înțelege aceasta, dar Duhul Sfânt vă va…

 • Spiritual life

  Sunteți bine?

  – Sarut mainile Sfinte Parinte 🙏🙏🙏🙏sunteti bine…??? nu mai stiu nimic de dmnv😢 – Cum să nu știi? Sunt în Rusia. Aici este blogul unde mă poți întâlni cum se cuvine și în așa fel că să-ți fie de folos duhovnicesc.În rest totul e bine; s-ar putea și mai bine.

 • Spiritual life

  Sfântul Iustin de la Celie: Biserica Ortodoxa si ecumenismul

  SFINTELE FAPTE BUNE Înainte de întruparea Dumnezeu-Cuvîntului, înainte de Dumnezeu-Omul Domnul Hristos, în lumea noastră pămîntească faptele bune erau niște năluciri ireale, niște năzuințe de neîmplinit, niște idei lipsite de viață. Așa au fost ele în toate religiile necreștine, în toate filosofiile, eticile, sociologiile, culturile, civilizațiile ne-Dumnezeu-omenești. Dumnezeu-Omul Hristos este cea dintîi personificare a tuturor sfintelor fapte bune și prima desăvîrșită înfăptuire a lor pe pămînt. Faptele bune și Domnul Hristos sînt una. Adevărul acesta îl bine- vestește Sfîntul Maxim Mărturisitorul: „Însuși Domnul nostru Iisus Hristos este ființa tuturor faptelor bune.” 34 Numai în lumea noastră pămîntească a dat Domnul Hristos trup faptelor bune, ca și Bisericii. Dar întrucît Domnul…

 • Spiritual life

  Bucură-te Sfinte că înțelepciunea ai dorit și cu înțelepciune Hristos te-a dăruit; Minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înțelesuri divine

  Slăvita înțelepciune ai căutat-o și ți-ai dorit-o din tinerețile tale, și pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinți ca să te împodobească cu înalta ei frumusețe. Pentru aceea, Sfinte Nectarie, cu credință și plecăciune cânți către Domnul: Aliluia! Icos 3: S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinți Vasile și Grigorie, mergând la Atena să dobândești învățătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, fiu al luminii celei cerești; Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngerești; Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumești; Bucură-te, că cele îndumnezeitoare n-ai încetat să dorești; Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înțelesuri dumnezeiești; Bucură-te, cărbune al…