• Spiritual life

    „Despre omul drept”

    Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1. Nu face rele şi nu te va prinde răul. 2. Depărtează-te de la nedreptate şi nedreptatea se va depărta de la tine. 3. Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult. 4. Nu cere de la Domnul stăpânire, nici de la împăratul scaun de mărire. 5. Nu te face drept înaintea Domnului şi înaintea împăratului nu te arăta că eşti înţelept. 6. Nu cerca să fii judecător, ca nu cumva să nu poţi ridica nedreptăţile; 7. Ca nu cumva să te sfieşti de faţa celui puternic şi să pui sminteală întru…