Zi: 21 aprilie 2019

Om trist. Om! Spiritual life

Om trist. Om!

Despre omul trist: dimineață din zori de zi, și la amează, după amează și spre seară... dinspre seară spre tot timpul - om, tristul om! Este cântarea lui Adam cel fără de rai. https://youtu.be/XTxzhoHwnNQ
„Despre omul drept” Spiritual life

„Despre omul drept”

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 1. Nu face rele şi nu te va prinde răul. 2. Depărtează-te de la nedreptate şi nedreptatea se va depărta de la tine. 3. Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult. 4. Nu cere de la Domnul stăpânire, nici de…