• Spiritual life

  Bucură-te, mare învățător al mântuirii, Serghie Părinte Sfinte

  Condac 6: În întreaga lume se vestesc nevoințele tale, căci cu postul și privegherea, ți-ai plinit mântuirea sufletului, și urând toate cele ale lumii acesteia în locașurile cerești te-ai sălășluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6: Ca unui luminator al Rusiei care a strălucit în biserica lui Hristos prin faptele sale și ca unui fierbinte rugător, noi cu bucurie îți cântăm așa: Bucură-te, cel ce viețuirea îngerească ne-ai arătat; Bucură-te, cel ce poftele păcatului le-ai lepădat. Bucură-te, chip de smerenie adevărat; Bucură-te, cel ce a răbda ne-ai învățat. Bucură-te, mare învățător al mântuirii; Bucură-te, îndreptătorul păcătoșilor. Bucură-te, cel ce poruncile lui Hristos cu bucurie ai lucrat; Bucură-te, tămăduitorul neputințelor sufletești.…

 • Spiritual life

  Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi

  Condac 5: Ca o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe toți cei rătăciți către cereasca împărație ca împreună să slăvim pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Icos 5: Văzând că-n lumea aceasta toate sunt deșertăciune, ostenindu-te pentru cele nestricăcioase, ai plăcut Bunului Dumnezeu și te-ai învrednicit a sta în fața înfricoșătorului Său Prestol, pentru care noi îți strigăm așa: Bucură-te, că-n lăcașul Cerescului Stăpân locuiești; Bucură-te, căci ca-ntr-o oglindă în Domnul strălucești. Bucură-te, căci pentru cei care-ți cer ajutor la El mijlocești; Bucură-te, al creștinilor aflați în lupte biruitor. Bucură-te, al Rusiei mare apărător; Bucură-te, al necăjiților mângâietorule. Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletești și trupești; Bucură-te, cel ce cu Darul Sfântului…

 • Spiritual life

  „Surse de informare”

  Zis a preotul lui Dumnezeu din nord: „Cum am mai vorbit, mi se pare că azi nu mai este o problemă accesul la informație ci exista problema discernământului alegerii și accesării a informațiilor.” De aceea vă recomand și de data aceasta o sursa, nu pentru că nu-o cunoașteți ci deoarece o cunoașteți pentru că e a noastră, dar se arată nevoia să amintim de ea: https://www.trinitas.tv/

 • Spiritual life

  Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi!

  Condac 4: Izbăvindu-te de furtunile vieții acesteia care cu răutate te învăluiau tulburându-te, ai ajuns la limanul ceresc, unde în slava dumnezeiească te veselești, împreună cu puterile cerești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4: Vestea minunilor tale a cuprins întreaga lume, căci cu rugăciunile ce le înalți la tronul lui Dumnezeu, cei ce vin cu credință la tine sănătate dobândesc și pentru aceasta prin cântări de laudă îți mulțumesc așa: Bucură-te, vas plin de mir, pentru toată boala tămăduitor; Bucură-te, doctor fără de plată și grabnicule ajutător. Bucură-te, a scârbiților comoară de milostiviri; Bucură-te, cel ce cu stăruință pentru oameni te îngrijești. Bucură-te, căci sufletul tău pentru ei îl jertfești;…