• Spiritual life

  Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi

  Condac 10: Supunându-te în toate voii lui Dumnezeu și având dorința tare să te mântuiești, chipul îngeresc l-ai îmbrâcat, și pe toate îndurându-le cu multumire ca o sluga credincioasă ce ai fost, te-ai învrednicit să stai înaintea împăratului Hristos Căruia acum strigi: Aliluia! Icos 10: Ca un zid de apărare multora te-ai arătat, căci celor ce alergau la tine în nevoi te-ai făcut adăpostire tare, iar noi cei ce suntem primejduiți de ispitele acestei vieți și găsim la tine alinare îți strigăm așa: Bucură-te, cel ce ai adus slujire Domnului cu adevărat; Bucură-te, că din tinerețe, împotriva celor trei dușmani te-ai înarmat. Bucură-te, căci cu privegherea și cu rugăciunea împotriva…

 • Spiritual life

  Ieromonah Nectarie (R.) Canonul Sfintei Împărtașanii, studiu teologico-liturgic

  Povăţuirile din Liturghier A doua piedică [arătată în Liturghier] este tulburarea cea dinlăuntru sau întristarea. Preotul şi credinciosul să aibă nădejde că o va îndepărta de la sine, prin stăruinţa de a primi harul lui Dumnezeu, adică de a se împărtăşi cu Sfintele Taine. În rugăciunile Sfintei Împărtăşanii, precum vedem şi într-a doua observaţie din Liturghier, că nimeni nu se desăvârşeşte de la sine, din propriile puteri, ci se va împărtăşi ca să primească ajutorul dumnezeiesc care îl va ajuta să ajungă desăvârşit. (In 15. 1-17) A treia este mâhnirea şi trândăvia, care, cu deşteptarea, cu privegherea şi cu împuţinarea somnului, de asemenea se înlătură. A patra este tulburarea sau…

 • Spiritual life

  „Filicalia volumul VII” CUVÎNT PLIN DE MULT FOLOS DESPRE RUGĂCIUNE, TREZVIE ŞI PAZA INIMII AL LUI NICHIFOR DIN SINGURĂTATE

  Să citim mai departe din volumul 7. al Filocaliei. (…) Dar să trecem la cei următori. Din viaţa sfîntului Teodosie chinoviarhul (exarhul chinoviilor) Dumnezeiescul Teodosie fusese aşa de rănit de dulcea săgeată a dragostei şi era atît de mult ţinut de legăturile ei, încît împlinea cu faptele înalta şi dumnezeiasca poruncă : «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău» (Luca X, 27). Iar aceasta n-ar fi putut-o face altfel decît aşa că toate puterile fireşti ale sufletului nu tindeau spre nimic altceva din cele de aici, decît numai spre dorirea Făcătorului. Prin aceste lucrări înţelegătoare ale sufletului,…

 • Spiritual life

  Ieromonah Nectarie (R.) CANONUL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII STUDIU TEOLOGICO – LITURGIC

  Povăţuirile din Liturghier În Liturghier, cartea preoţilor, folosită în Sfantul Altar sunt cuprinse povăţuirile şi învăţăturile despre cum va trebui să se pregătească slujitorul pentru săvârşirea Slujbei Sfintei şi dumnezeieştii Euharisti şi pentru primirea Sfintelor Taine – Trupul şi Sângele Domnului, ca să nu-i fie spre judecată sau osândă, ci spre vindecarea sufletului şi trupului – deci omului întreg – spre fericire, viaţă fără-de-moarte şi comuniune eternă cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu care a făcut toate câte au trebuit pentru om. Preotul, fiind hirotonit prin hirotonie valabilă de la Arhiereul Domnului şi cunoscând, crezând, ştiind, dar şi trăind toate îndrumările şi povăţuirile Bisericii şi  ale  Părinţilor, cuprinse în Liturghier, va…

 • Spiritual life

  Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi

  Condac 9: Toată firea îngerească s-a mirat de darul dat ție de sus, căci prin curația trupului tău, viață nematerialnică ai arătat și prin aceasta darul facerii de minuni dobândind, te-ai înălțat la ceruri, de unde îi cânți lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9: Ritorii cei mult vorbitori, nu se pricep cu vrednicie a te lauda pe tine căci și dupa moartea ta, cu darul lui Dumnezeu, celor ce vin cu dragoste la tine, cele de folos dăruiești, pentru care îți cântăm așa: Bucură-te, înger pământesc și om ceresc; Bucură-te, că pe pămănt viață duhovnicească ai trait. Bucură-te, cel ce cu ochii sufletești pe Dumnezeu ai contemplat; Bucură-te, robule credincios ce…

 • Spiritual life

  Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi

  Condac 8: Ca o minune te-ai arătat multora, căci cu darul ce l-ai primit de la Dumnezeu îi izbavești de primejdii pe cei ce vin cu credință și se roagă ție, iar cererile de folos tuturor le-mplinești îndemnându-i să strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8: Ca un locuitor al Raiului celui de sus, dar nedespărțit de noi, cei de jos, roagă-te împăratului Hristos și pentru sufletele noastre, care cu umilință-ți strigăm acestea: Bucură-te, căci sărăcia lui Hristos ai iubit; Bucură-te, căci bogăția nestricăcioasă ai dobândit. Bucură-te, al harului (Duhului Sfânt) închinător smerit; Bucură-te, al lui Hristos ostaș nebiruit. Bucură-te, căci cu sfânta cugetarea sfântă, cursele vrajmașului ai sfărâmat; Bucură-te, căci…

 • Spiritual life

  „Filocalia”

  M-am gândit să citim împreună puțin din Filocalii. Cum știm Filocaliile sunt texte ale mai multor Sfinți Părinți care au fost în timp adunate la un loc și numite Filocalia sau iubirea de bine, de frumos. Sunt 12 Volume în limba română și noi vom începe să citim câte puțin despre rugăciune de la un Sfânt din volumul 7. Cuvînt despre rugăciune   Al lui Nichifor din singurătate    Cei ce sînteţi stăpîniţi de dorul de a avea parte de mărita, dumnezeiasca şi luminoasa arătare a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos ; cei ce voiţi să primiţi în simţirea inimii focul cel mai presus de ceruri ; cei ce vă sîrguiţi…