• Spiritual life

  Discernământ monahal-ascetic sau înțelepciune divină

  ,,Mai mare decat rugaciunea, mai mare decat postul, mai mare decat orice este ascultarea! Este greu de inteles pentru noi, care suntem incepatori lucrul acesta, dar asa este! Mai mare decat orice! Pentru ca supune, pentru ca smereste, pentru ca omul se lasa, se pleaca pe sine, isi taie voia! Ceea ce n-a facut omul atunci in Rai, face acuma….” Pr. Ciprian Negreanuduhovnicul studenților din Cluj

 • Spiritual life

  Rugăciunile de mulțumire după Liturghie

  Stihuri de îndemn: După ce vei primi împărtășirea sfântăA făcătoarelor de viață Daruri,Laudă adu și mulțumire mare,Și cu căldură Domnului te roagă:Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Doamne!Slavă Ție, Dumnezeului nostru! Apoi următoarele rugăciuni: Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare Mulțumesc Ție, Doamne, Dum­ne­zeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine, pă­cătosul, ci părtaș a fi Sfin­telor Tale Taine m-ai învrednicit. Mulțumesc Ție că pe mine, ne­vred­nicul, a mă îm­pă­r­tăși cu Preacu­ra­tele Tale Daruri m-ai învrednicit. Ci, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit și ai înviat și ai dăruit nouă aceste înfrico­șătoare și de viață făcătoare Taine, spre binefacerea și sfințirea sufle­te­lor și a trupurilor noastre, dă să-mi fie…

 • Spiritual life

  Canonul Sfintei Împărtăşiri

  Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău. Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum… Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se…

 • Spiritual life

  Arhimandritul Elisei, Starețul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras: Sfânta Maria de Magdala

  Prezentarea cărții „Cinstita mână stângă izvorâtoare de har a Sfintei, slăvitei Mironosițe și cea întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, constituie o binecuvântare pentru mănăstirea noastră și o sfântă laudă, bogăție și renume pentru Sfântul Munte, dar și un odor multcinstit al Bisericii lui Hristos. Sărbătoarea Sfintei se prăznuiește în mod strălucit în sfânta noastră mănăstire pe data de 22 iulie. Sfânta Maria Magdalena împreună cu Sfântul Cuvios Simon Izvorâtorul de Mir constituie cei doi stâlpi și ctitori ai Mănăstirii Simonos Petras. Necesitatea editării unei cărți care să cuprindă viața, petrecerea și locul Sfintei Magdalena printre ucenicii lui Hristos, atitudinea ei vitejească la Răstignirea și Învierea lui Hristos și, în general, activitatea…