Zi: 26 mai 2019

Rugăciunile de mulțumire după Liturghie Spiritual life

Rugăciunile de mulțumire după Liturghie

Stihuri de îndemn: După ce vei primi împărtășirea sfântăA făcătoarelor de viață Daruri,Laudă adu și mulțumire mare,Și cu căldură Domnului te roagă:Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Doamne!Slavă Ție, Dumnezeului nostru! Apoi următoarele rugăciuni: Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare Mulțumesc Ție, Doamne, Dum­ne­zeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine, pă­cătosul, ci părtaș a fi Sfin­telor Tale Taine m-ai învrednicit.…
Canonul Sfintei Împărtăşiri Spiritual life

Canonul Sfintei Împărtăşiri

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui…
Arhimandritul Elisei,  Starețul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras: Sfânta Maria de Magdala Spiritual life

Arhimandritul Elisei, Starețul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras: Sfânta Maria de Magdala

Prezentarea cărții „Cinstita mână stângă izvorâtoare de har a Sfintei, slăvitei Mironosițe și cea întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, constituie o binecuvântare pentru mănăstirea noastră și o sfântă laudă, bogăție și renume pentru Sfântul Munte, dar și un odor multcinstit al Bisericii lui Hristos. Sărbătoarea Sfintei se prăznuiește în mod strălucit în sfânta noastră mănăstire pe data de 22 iulie.…