• Spiritual life

  „Filocalia”

  Texte preluate din „Filocalia vol. 7” Grigorie Sinaitul Privitor la conţinutul scrierilor sale, acestea îl arată pe autorul lor nu numai un practician empiric al unei „metode a rugăciunii inimii”, cât şi un mare exeget al ei. Sfântul Grigorie îmbrăţişează cu gândirea lui  o gamă foarte largă de teme de viaţă duhovnicească care se întinde de la cele mai înalte vârfuri ale reflexiunii privitoare la Dumnezeu şi la întâlnirea minţii cu Sfânta Treime în altarul cel mai lăuntric al fiinţei omeneşti, până la cele mai concrete detalii ale fenomenelor  vieţii trupeşti. El şi-a asimilat reflexiunea asupra vieţii duhovniceşti a lui Macarie, Diadoh, Marcu Pustnicul, Sfântul Simeon Noul Teolog, dar şi…

 • Spiritual life

  Faptele Apostolilor

  Capitolul 1 1. Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, 2. Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, 3. Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu. 4. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: 5. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu…

 • Spiritual life

  Sfânta Evanghelie după Marcu

  Capitolul 1 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 2. Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. 3. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. 4. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. 5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 6. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. 7. Şi propovăduia, zicând:…

 • Spiritual life

  Geneza / Facerea

  Capitolul 1 1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. 2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 3. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. 4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. 5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. 6. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa. 7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit…

 • Spiritual life

  Sfântul Siluan Athonitul: Între iadul deznădejdii și iadul smereniei

  Despre smerenie Acum sunt puțini „stareți” [„bătrâni iscusiți”] care să cunoască iubirea Domnului pentru noi și să cunoască lupta cu vrăjmașii și că, pentru a-i birui, e nevoie de smerenia lui Hristos. Domnul iubește atât de mult pe om, încât îi dă darurile Sfântului Duh, dar până când sufletul se învață să păstreze harul, se chinuie mult. In primul an după ce am primit pe Duhul Sfânt, gândeam: „Domnul mi- a iertat păcatele: harul dă mărturie de aceasta; de ce mai am nevoie?”. Dar nu trebuie să gândim așa. Chiar dacă păcatele ne-au fost iertate, toată viața trebuie să ne aducem aminte de ele și să ne întristăm, ca să…

 • Spiritual life

  Psalmul 3

  1. Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2. Mulţi zic sufletului meu: „Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! ” 3. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. 5. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. 6. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. 7. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. 8. A Domnului…

 • Spiritual life

  Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi

  Și iată că suntem la finalul Acatistului Sfântului Serghie de Radonej, după care urmează o rugăciune. Știm că acatistele au întotdeauna la sfârșit din nou cântarea întâi [icos și condac]. Icos 1: Făcătorul îngerilor, înca din pîntecele maicii tale, prin întreita glasuire, te-a arătat lumii adevărat slujitor al Preasfintei Treimi, iar pentru voința cea tare și curația inimii tale, cu toții îți cîntăm așa: Bucură-te, cel ce ai fost ales mai înainte de veci; Bucură-te, căci în lăcașurile cerești petreci. Bucură-te, că din pîntecele maicii tale ai fost chemat în slujba împăratului Ceresc; Bucură-te, purtator al harului dumnezeiesc. Bucură-te, căci în întreaga lume ești proslăvit; Bucură-te, căci prin strigarea întreită…

 • Spiritual life

  Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

  Dacă citim adesea din înțelepciunea oamenilor înțelepții, începe și la noi personal să se arate o tendință spre înțelepciune. Să zicem așa: Activitățile [bune sau rele] devin obișnuințe și mod de viețuire, iar aceasta formează caracterul omului cu care el trece în veșnicie. Unii cred că este timp dar aceasta este o mare minciună a spiritelor căzute. Adevărul este că cel ce nu face acum-azi nu face nicicând. Așa că legătura cu înțelepciunea te face să tinzi spre ați însuși înțelepciunea și a deveni însuți înțelept cum te dorește Dumnezeu. Și din nou, aceasta este una dintre propunerile acestui blog – câte puțin citind să ne îndreptăm direcția dorită. Capitolul…

 • Spiritual life

  Psalmul 2

  1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni? 2. S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând: 3. « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ». 4. Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! 5. Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei; 6. Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. 7. Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!…