Zi: 27 mai 2019

„Filocalia” Spiritual life

„Filocalia”

Texte preluate din "Filocalia vol. 7" Grigorie Sinaitul Privitor la conţinutul scrierilor sale, acestea îl arată pe autorul lor nu numai un practician empiric al unei „metode a rugăciunii inimii”, cât şi un mare exeget al ei. Sfântul Grigorie îmbrăţişează cu gândirea lui  o gamă foarte largă de teme de viaţă duhovnicească care se întinde de la cele mai…
Faptele Apostolilor Spiritual life

Faptele Apostolilor

Capitolul 1 1.Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, 2.Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, 3.Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile…
Sfânta Evanghelie după Marcu Spiritual life

Sfânta Evanghelie după Marcu

Capitolul 1 1.Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 2.Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: "Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. 3.Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui". 4.Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. 5.Şi ieşeau la el…
Geneza / Facerea Spiritual life

Geneza / Facerea

Capitolul 1 1.La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. 2.Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 3.Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. 4.Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. 5.Lumina a numit-o Dumnezeu…
Sfântul Siluan Athonitul: Între iadul deznădejdii și iadul smereniei Spiritual life

Sfântul Siluan Athonitul: Între iadul deznădejdii și iadul smereniei

Despre smerenie Acum sunt puțini „stareți” care să cunoască iubirea Domnului pentru noi și să cunoască lupta cu vrăjmașii și că, pentru a-i birui, e nevoie de smerenia lui Hristos. Domnul iubește atât de mult pe om, încât îi dă darurile Sfântului Duh, dar până când sufletul se învață să păstreze harul, se chinuie mult. In primul an după…
Psalmul 3 Spiritual life

Psalmul 3

1.Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2.Mulţi zic sufletului meu: "Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! " 3.Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4.Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. 5.Eu m-am culcat şi…
Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi Spiritual life

Sfinte Părinte Serghie roagă-te pentru noi

Și iată că suntem la finalul Acatistului Sfântului Serghie de Radonej, după care urmează o rugăciune. Știm că acatistele au întotdeauna la sfârșit din nou cântarea întâi . Icos 1: Făcătorul îngerilor, înca din pîntecele maicii tale, prin întreita glasuire, te-a arătat lumii adevărat slujitor al Preasfintei Treimi, iar pentru voința cea tare și curația inimii tale, cu toții…
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) Spiritual life

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Dacă citim adesea din înțelepciunea oamenilor înțelepții, începe și la noi personal să se arate o tendință spre înțelepciune. Să zicem așa: Activitățile devin obișnuințe și mod de viețuire, iar aceasta formează caracterul omului cu care el trece în veșnicie. Unii cred că este timp dar aceasta este o mare minciună a spiritelor căzute. Adevărul este că cel ce…
Psalmul 2 Spiritual life

Psalmul 2

1.Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni? 2.S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând: 3.« Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ». 4.Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei! 5.Atunci va grăi…